Saint-Gobain Weber DK

Weber Multi Clean

Weber Multi Clean er et effektivt og skånsomt alternativ til saltsyre, når murværk skal afrenses.


Multi Clean giver et smukkere resultat og nedsætter risikoen for syreskader - endda 4 gange så hurtigt som ved anvendelsen af saltsyre.

  • Bevarer farvenuancer
  • Smukkere slutresultat
  • Mindre risiko for syreskader

Det er ideelt til nybyggeri samt restaurering og fås i 3 varianter, alt efter murtype og behov for afrensning. Multi Clean er klar til brug og sikrer, at murstenene bevarer deres farvenuance og egenskaber

Sådan gør du

  1. Forvand overfladen (max. 2,5 m x 2,5 m) grundigt med frisk vand fra bund til top, så vandet løber af facadeoverfladen.

  2. Påfør Multi Clean 20. Lad produktet arbejde i 30-120 sekunder. Produktet må ikke tørre ind, da det medfører permanent skade på murværket. Rens aldrig i direkte sollys.

  3. Efterskyl grundigt med frisk vand, altid fra bund til top, så produkt og skyllevand ikke løber ned i ikkeforvandet facade. Undgå streger på facaden ved løbende at efterskylle den nederste del af facaden. Afslut med at skylle fra top til bund.