Brun mur

weber Multi Clean

Weber Multi Clean er et effektivt og skånsomt alternativ til saltsyre, når murværk skal afrenses.


Multi Clean giver et smukkere resultat og nedsætter risikoen for syreskader - endda 4 gange så hurtigt som ved anvendelsen af saltsyre.

  • Op til 4 gange hurtigere end ved brug af almindelig saltsyre
  • Bevarer farvenuancer 
  • Smukkere slutresultat
  • Nedsætter risiko for syreskader

Multi Clean er klar til brug og sikrer, at murstenene bevarer deres farvenuance og egenskaber. Det er ideelt til nybyggeri samt restaurering og fås i 3 varianter, alt efter murtype og behov for afrensning:

 

Multi Clean 10 er nænsom og ideel til renoveringsopgaver. Produktet kan benyttes både indvendigt og udvendigt på alle typer mursten, mørtler og betonoverflader. Multi Clean 10 fjerner nænsomt byggesand, smuds og andre urenheder på murværket, og er ideelt til fx renoveringsprojekter eller opfriskning af ældre murværk.

 

Multi Clean 20 kan benyttes udvendigt på nyopført murværk og efter omfugning af ældre murværk. Produktet fjerner effektivt overskydende mørtel og saltudblomstringer. Multi Clean 20 kan anvendes på de fleste sten, også sten indeholdende brun mangan og grøn vanadium.

 

Multi Clean 30 kan benyttes både indvendigt og udvendigt på nyopført murværk og efter omfugning af ældre murværk. Produktet fjerner effektivt og nænsomt ekstra svære tilfælde af overskydende mørtel, saltudblomstringer samt smuds og lette sodpartikler. Multi Clean 30 kan anvendes på alle typer mursten, der ikke indeholder brun mangan og grøn vanadium. OBS! Ved indvendig brug, sørg for ventilation/udluftning.

Afrens murværk hurtigt og skånsomt med Multi Clean

  1. Forvand overfladen grundigt med frisk vand fra bund til top. (Området må maksimalt måle 2,5 meter i bredden og 2,5 meter i højden). Forvandingen skal være så effektiv, at vandet løber af facadeoverfladen.

  2. Påfør Multi Clean produktet med anviste applikator. Lad Multi Clean 20 og Multi Clean 30 arbejde i 60-120 sekunder, afhængig af facadens sugeevne. Multi Clean 10 må sidde på facaden i op til 10 minutter. Produktet må aldrig tørre ind i facaden, da dette kan medføre permanente skader. Rens aldrig i direkte sollys. OBS: Produktet må ikke opblandes med vand eller anden kemi.

  3. Efterskyl facaden med frisk vand fra bund til top. Det er meget vigtigt at denne proces udføres grundigt, så det tilsikres, at Multi Clean, mørtel og kalkrester bliver skyllet væk. Hvis bygningen er mere end 2,5 meter høj, opdeles afrensningen i sektioner. Afrensningen skal altid foregå fra bund til top. Denne metode anvendes, så det nederste af facaden altid er forvandet.