Ellekildegrus

Ellekildegrus

Ellekildegrus 0-3 mm anvendes til:

  • Strøsand
  • Lægning af fliser
  • Sandkasser

Ellekildegrus 0-3 mm fremstilles af indpumpet strandsand ved at sigte råsandet på sigtesold, der sikrer et minimum af overkorn.

Kornkurve: 0 – 3 mm (ukontrolleret)
Densitet: Ca. 1250 kg/m³ jordfugtig, løst lejret
Vandindhold: 3-7%
Emballage: 15 liter plastsæk
Opbevaring: Frostfrit – ellers risiko for frostknolde

Find en forhandler