Reparation af fuge i murværk

Reparation af fuge i murværk

komplet guide til reparation af fuge i murværk

Forberedelse

Lokaliser omfanget af fuger som skal repareres.
– Vær opmærksom på at fugereparationer næsten altid vil være synlige.

Hvis dit murværk har været angrebet af murbier, kan du med fordel udbedre skaderne om efteråret, da murbierne ikke går i fugerne på denne tid af året, og mørtlen derved kan opnå sin fulde styrke.

Læs mere om murbier her!.

1

Når du skal finde det fugemateriale der rammer den eksisterende fuge bedst, er det en visuel vurdering. Det er derfor altid bedst at lave nogle prøver, som du kan sammenligne med den eksisterende fuge.

Hvis du vælger at omfuge en hel facade, kan du bruge en lang række produkter.

2

Før du går i gang, skal du fjerne nedløb, kabler, betonfliser og andre ting der er i vejen.

Du kan forvente, at fugen skal fræses ud i en dybde på ca. 20-25 mm fra forkant mursten. Dvs. forbruget af mørtel vil cirka være 10-15 kg/m2.

Udførelse

Trin 1
Fugerne kradses eller fræses ud. Hvis du anvender en vinkelsliber med udkradserjern eller en fugefræser, kan du fræse værktøjet ind midt i en fuge.

Hold godt ved værktøjet og pas på murstenene. Hvis du bruger elværktøj, kan det være en fordel at bruge en maske der beskytter ansigtet, da det kan sprøjte en del – husk også høreværn!

3

Murstene skal kradses fri for mørtel på alle kanter, da mørtlen skal hæfte på murstenene og ikke den gamle mørtel.

Trin 2
Når fugerne er kradset ud, kostes murværket fri for støv. Hvis du har en kompressor, kan du også puste murværket rent.

Efterfølgende kastes der vand på murværket – Du skal ikke være bange for at bruge for meget, da vandet bruges til at forvande og til at binde støvet.

4
5

Trin 3
Murværket er nu rent og klar til at blive fuget.

Produktet blandes op efter anvisningen på emballagen eller produktsiden på Byglet.dk. Der bør ikke blandes mere mørtel end den mængde, du vil kunne bruge inden for 1 time – genoprøring kan om nødvendigt foretages uden tilsætning af vand.

Bemærk at mørtlen kan være svær at styre, hvis den bliver for våd!

Den færdigblandede mørtel lægges op på pudsebrættet, så du har det tæt ved hånden.

6

Tag mørtlen fra pudsebrættet med din fugeske – i starten vil det være svært at få mørtlen op på fugeskeen, men det kommer med lidt øvelse.

Vip pudsebrættet når du tager mørtel på fugeskeen – Eller hold pudsebrættet hen under fugerne, så du kan skubbe mørtlen ind i fugerne.
Mørtlen skal trykkes godt ind i fugen, da du på den måde sikrer at fugen fyldes helt.

7

Tag hele den vandrette fuge først (også kaldet langfuge/lejefuge/liggefuge) og derefter den lodrette fuge (også kaldet studsfuge/stødfuge), så du arbejder dig op eller ned af facaden.

8

9

Skrab overskydende mørtel af muren med jævne mellemrum.

Trin 4

Når fugerne er fyldte skal de afsluttes.
Du kan afslutte dem på flere måder, men de mest almindelige fugetyper er:

• Tilbagelagte fuger, typisk 2-5 mm fra forkant mursten
• Skrabefuger, fuger er helt plan med mursten
• Hulkelet fuger, fuger der er afrundet ind i fugerne

Fugen afsluttes/trykkes mens den stadig er fugtig.

Ved tilbagelagte fuger kan du med fordel lave en ”udkradserko”, som består af en træklods med et kraftigt søm eller en skrue, som stikker så meget ud, som den ønskede fugedybde.

Mørtlen kradses grundigt ud med sømmet/skruen.
Ved mindre reparationer, kan man styre fugedybden med fugeskeen.

10

11

Skrabefuge
Fugerne fyldes til forkanten af murstene.

Hulkelet fuge
Når fugerne er fyldte trykkes de med fugepressejern eller kuglefugepresser.

12

Når fugerne er behandlet skal de efterses for huller – hvis der er huller, fyldes og behandles de igen.

Tjek også her om murstene er rene for mørtel.

Trin 5

Murværker kostes nu rent – dette gøres diagonalt på murværket for ikke at koste mørtlen ud af fugerne.

13

Trin 6
Når fugen er tilstrækkelig tør, skal murværket afsyres. Dette gøres for at få de hvidlige udfældninger af stenene.
Til dette bruger du en saltsyre, som købes færdigblandet. Den færdigblandede saltsyre fortyndes med 1:20 dele vand.

14

Kør den fugtige svamp diagonalt (forsigtigt) hen over murværket – og påfør ikke mere vand end der kan løbe ned over facaden. Så vidt muligt må der kun afsyres 1 gang.

Husk briller og handsker til denne opgave!

15

Vær opmærksom på

• Mørtelstænk skal fjernes straks med rent vand
• Temperatur i luft og underlag skal være over 5 grader hele døgnet
• Hvis temperaturen er høj eller det blæser meget, kan fugerne tørre for hurtigt, og du risikerer svindrevner
• Hvidlige udfældninger kan forekomme efterfølgende. Dette bør du ikke gøre noget ved, da det med tid vil forsvinde igen.

Efterbehandling

Facaden kan efterbehandles med maling eller puds.

Produkter fra Weber der kan anvendes til at pudse en sokkel:

• Cempexo universalmørtel
• Tør opmuringsmørtel
• Reparationsmørtel
• Våd opmuringsmørtel

Du skal bruge

Håndværktøj:
• Spandeske eller murerske
• 2 stk. murerspande
• Pudsebræt
• Kalkkost
• Fugeske, må ikke være bredere end fugerne
• Washboy (flisespand med spiralruller)
• Vandskuringsbræt med svamp
• Fugepressejern, der findes mange slags (til at lave finish på fugen)
• Evt. ”udkradserko”, ved tilbagelagte fuger. Se video

Elværktøj (kan lejes i dit byggemarked):
• Røremaskine eller tvangsblander (det kan også blandes i hånden, hvis det ikke er ret meget)
• Vinkelsliber med udkradserjern/fugefræser
• Støvsuger

Sikkerhedsudstyr:
• Sikkerhedsbriller / maske
• Handsker
• Støvmaske
• Høreværn
• Evt. knæpude(r)
• Sikkerhedssko?

Andet:
• Saltsyre
• Afdækning
• Vand + målebæger
• Evt. værktøj til afmontering af nedløb, kabler og lign.

God fornøjelse!