Mørtelvælgeren

Når du har valgt en mursten til et givet byggeri, hjælper Mørtelvælgeren dig med at træffe det optimale valg af mørtel, der både tager hensyn til de anvendelsestekniske forhold og til de styrke-/normmæssige krav, der skal overholdes.

Baseret på informationer fra murstensproducenterne tager mørtelvælgeren også hensyn til, om murstenene må udsættes for traditionel afsyring. Følg altid murstensproducentens anvisninger.