GDS gulv afrettes

Kom godt igennem dit næste gulvprojekt

Weber GDS Gulve har en god flydeevne, som gør dem nemme at arbejde med. Gulvet bliver derfor hurtigt klar til at gå på, og det færdige resultat er et plant gulv, som er klar til lægning af f.eks fliser/ klinker eller trægulv.

TIPS:

 • Læs nøje emballageteksten før du går i gang med at grunde og spartle.
 • Eventuelle problemer med opstigende fugt skal løses, inden du spartler dit gulv – Spørg i dit byggemarked.
 • Vær meget omhyggelig når du måler vand op til blanding – Vandmængden er nøje udregnet for at sikre de rigtige egenskaber (*Se vandtilsætning på emballagen).
 • Sørg for god en udluftning – Det fjerner den fugten, som gulvgrunder og gulvspartel afgiver, mens de afhærder. 
 • Mål gulvet op – Så er du sikker på, at du har indkøbt gulvgrunder og gulvspartel nok til den ønskede lagtykkelse (*se forbrug på emballagen).

Forberedelse:

 • Gulvvarme får gulvprodukterne til at tørre for hurtigt og du risikerer at gulvets egenskaber og holdbarhed forringes.
 • Sluk for gulvvarmen to dage før du går i gang, og tænd igen efter syv dage.
 • Bank porøst og dårligt underlag af – og fjern det.
 • Underlaget skal være så fast og stærkt, at du ikke kan løsne noget af overfladen med værktøj.
 • Fjern evt. belægninger som lim og maling med stålbørste, sandpapir eller slibemaskine.
 • Rengør underlaget for støv, fedt, cementfilm, sæberester og andre urenheder.
 • Fliser og klinker affedtes grundigt.
 • Fej og støvsug til sidst, så alle løse partikler fjernes.
 • Skift støvsugerpose for maksimal sugeeffekt.
 • Husk at afdække gulvafløb, så spartelmassen ikke stopper det til.
 • Rumtemperaturen skal ligge på 10-20 °C, for at gulvprodukterne kan hærde optimalt.

Husk at grunde: Grunding er forudsætningen for et holdbart resultat – Den gør underlaget svagt sugende og sikrer en god vedhæftning, styrkeudvikling og flydeevne.

grunde-billed-1

Blanding af Weber Gulvgrunder: Weber Gulvgrunder blandes i en spand eller større en beholder – afhængigt af gulvarealets størrelse. For at opnå det rigtige blandingsforhold opmåles vandet først, hvorefter primeren tilsættes.

Blandingen blandes let ved omrøring.

Blandingsforhold:

 • Betonunderlag: 1 del Gulvgrunder til 3 dele vand.
 • Fliser og klinker: 5 dele Gulvgrunder til 1 del vand.

Grunding: Efter blanding skal grunderen kostes ind i underlaget, så den danner en dækkende film. Fordel her grunderen jævnt, så der ikke dannes pytter.

Grunderen dannet film efter 4-6 timer, og underlaget er nu klar til at blive grundet anden gang (kun nødvendigt på stærkt sugende underlag).

Vær opmærksom på at dårlig ventilation og lav temperatur kan forlænge tørretiden!

 

For at undgå at støv og skidt sætter sig fast i grunderen, bør der maks. gå 12 timer, før du spartler.

2..

Blanding af Weber Gulvspartel: Weber Gulvspartel blandes med en boremaskine med et påmonteret piskeris.

Det er en god ide at blande hele poser, da det vil gøre lettere at tilsætte den korrekte mængde vand.

Afmål vandet og hæld det meste af vandet i blandespanden, der skal kunne indeholde mindst 20 l – Tilsæt herefter gulvspartelmassen lidt efter lidt, mens du pisker.

Hæld til sidst resten af vandet i, og pisk i mindst to minutter, til du opnår en ensartet, letflydende, klumpfri masse.

Spartling: Hæld Weber Gulvspartel direkte ud på det grundede underlag straks efter blanding. Er gulvet stort, skal der flere blandinger til og arbejdet skal foregå i en løbende arbejdsgang.

Det er nødvendigt at være flere om opgaven; en til at blande og en til at hælde ud.

3..

Fordel gulvspartlen i en ønsket lagtykkelse med en tandspartel.

Weber Gulvspartel kan lægges i en lagtykkelse fra 4-30 mm.

4..

For at sikre at gulvet bliver helt lige eller får et bestemt fald, kan du gøre følgende:

 • Bor hul i underlaget for hver 1-2 meter og sæt en rawlplug og skrue i.
 • Udspænd en snor mellem skruerne i den højde, du ønsker gulvet (pas på ikke at ramme gulvvarmen).
 • Fordel spartelmassen efter snoren.

Topbelægning: Efter gulvspartling skal du afslutte med en topbelægning, som f.eks. kan være trægulv, vinyl, klinker eller tæppe.

Tørretid: Du kan gå på Weber Gulvspartel allerede få timer efter påføringen, dog skal der gå et døgn pr. påført mm gulvspartel inden du kan lægge en diffusionstæt topbelægning (en belægning der ikke kan trænge fugt igennem).

Tørretiden forudsætter 20 °C og god udluftning.

Ved fugtfølsomme topbelægninger, som f.eks. trægulve, skal producentens anbefalinger følges.

Klinker uden underliggende vådrumsmembran kan lægges efter 24 timer.

Slibning før vinyl/linoleum: Hvis du skal lime vinyl eller linoleum på gulve, som er spartlet med Weber Gulvspartel, skal du slibe spartlens overflade for at være sikker på, at limen hæfter ordenligt.

Følg i øvrigt producentens anvisninger.

Ved faldopbygning, reparere, spartle og planere dit gulv skal du bruge:

Forberedelse:

 • Sandpapir/slibemaskine/stålbørste
 • Kost/støvsuger
 • Affedtnings middel

Blanding:

 • Weber Gulvgrunder
 • Boremaskine med piskeris
 • Spand
 • Vand

Grunding:

 • Kost

Spartling:

 • Tandspartel
 • Bor
 • Rawlplugs
 • Skrue
 • Snor

God fornøjelse!