Vandskuring af facade

Kom godt i gang med vandskuringen af facaden

Hvad er vandskuring?

Med en vandskuring bevares underlagets struktur, som kan skimtes gennem det færdige resultat. Der kan vandskures direkte på blødstrøgne mursten, Leca® blokke og eksisterende puds. Hvis der skal vandskures direkte på mursten eller Leca® blokke med tilbagelagte fuger, skal disse først fyldes med Weber GDS Grundingsmørtel eller Weber multi 280 Hæftemørtel. Glatte underlag som maskinsten, kalksandsten, beton og fastsiddende maling kan vandskures med Weber multi 280 Hæftemørtel.

Forberedelse

Sørg for at underlaget er rent, sundt, fast og bæredygtigt. Evt. algebelægninger fjernes med algefjerner. Plast- og akrylmaling, kalk og lignende fjernes mekanisk, evt. ved lavtryks-vådsandblæsning. Hvis du skal vandskure på eksisterende puds, skal du banke løstsiddende og dårligt puds af og reparere med nyt puds, så underlaget er fast og bæredygtigt.

Revnede og porøse sten skal udskiftes. Til sidst børster du rent med en stiv kost. Eventuelle reparationer skal være hvidtørre inden vandskuring og skal derfor udføres et par dage før, du vandskurer.

*Hvidtør: Når overfladen har et ensartet tørt udseende uden mørke/fugtige områder, er den hvidtør.

Løse og dårlige fuger skal kradses ud og fuges om. Sunde, faste fuger dybere end 3 mm skal udfyldes med weber GDS Grundingsmørtel eller weber multi 280 Hæftemørtel. Anbring mørtlen på et stålbræt, som du støder ind til muren. Træk brættet opad, mens du hælder det lidt, så mørtlen løber ind mod muren. Træk mørtlen på, så fugen fyldes med mørtel.

Det er vigtigt, at hele fugens tværsnit er fyldt helt ud. Det kan derfor være nødvendigt at sammenpresse mørtlen med en fugeske. Når mørtlen har siddet lidt og er blevet fingertør, filtser du helt i bund. Brug et filtsebræt, som er fugtet i så lidt vand som muligt. Herefter er fugerne helt fyldte med mørtel. Fugerne skal være hvidtørre, inden der vandskures. Du skal beregne 2-3 dages tørretid til fugerne, før du vandskurer.

*Fingertør: Når man med en let finger kan trykke i den friske mørtel/beton uden at sætte aftryk, er overfladen fingertør.

Kraftigt sugende underlag skal forvandes grundigt, gerne dagen før. Brug en vandslange udendørs og en blød kost eller vandforstøver indendørs. Forvand til overfladen er fugtig og svagt sugende. Gennemvådt murværk eller overflader, der er blanke af vand, skal først tørre, før de må vandskures.

Udførsel

Eksisterende puds og blødstrøgne mursten kan vandskures med Weber GDS Vandskuringsmørtel og Weber colour. Glatte, vanskelige og kritiske underlag som f.eks. beton og maskinsten kan vandskures med Weber multi 280 Hæftemørtel og Weber colour.

Kalksandsten kan vandskures med Weber multi 280. Den mest almindelige måde at vandskure på kaldes en filtsning. Filtsning udføres på følgende måde:

Anbring mørtlen på et stålbræt, som du støder ind til muren. Træk brættet opad, mens du hælder det, så mørtlen løber ind mod muren. Træk mørtlen på i et lag på ca. 1-2 mm, dog maks. 3 mm.

vandskuring 1

Når mørtlen har siddet lidt og er blevet fingertør, skal overfladen gøres færdig. Filts i cirkelbevægelser, indtil du opnår det ønskede udseende og lagtykkelse (maks. 2-3 mm). Brug et filtsebræt, der er fugtet i så lidt vand som muligt.

mørtel-1.jpg-billede-2

Weber producerer også indfarvede vandskuringsmørtler, som kan fås i 50 forskellige farver og Weber colour i forskellige farver. At arbejde med indfarvede vandskuringsmørtler kan være vanskeligt. Derfor anbefaler vi, at dette kun udføres af fagfolk eller folk der er fortroelige med vandskuring.

Efterbehandling

En nypudset væg skal de første par døgn beskyttes mod eventuel frost ved afdækning med vintermåtter. Væggen skal også beskyttes mod nedbør eller for hurtig udtørring (f.eks. direkte sol eller stærkt udtørrende vinde). Afdæk med en presenning eller forstøv overfladen med vand.

Den vandskurede væg kan stå, som den er, eller efterbehandles med Weber Stampet Kalk, Weber silikatmaling eller Weber GDS Cempexo murfarve.

Til vandskuring skal du bruge:

 • Weber GDS Grundingsmørtel
 • Weber multi 280 Hæftemørtel
 • Algefjerner
 • Lavtryks-vådsandblæsning
 • Weber GDS Vandskuringsmørtel
 • Weber colour

Efterbehandling:

 • Vintermåtter
 • Weber Stampet Kalk, Weber silikatmaling eller Weber GDS Cempexo murfarve.

Andet:

 • Stiv kost
 • Stålbræt
 • Fugeske
 • Filtsebræt
 • Vandslange (udendørs)
 • Blød kost/vandforstøver (indendørs)

God fornøjelse!