Brun mur

Kom godt i gang med opmuringen

Kom godt i gang med opmuringen

TIP: Til mursten regnes med 1,1 kg Cempexo Universalmørtel pr. mursten. Til 10 cm blokke regnes med 1,5 kg pr. blok. Til 20 og 30 cm blokke regnes med 3 kg mørtel pr. blok.

Cempexo Universalmørtel er velegnet til de fleste ikke-bærende opmuringsarbejder både inde og ude.

Udførsel:

Underlaget skal være plant. På fundamentet placeres murpap. Start med at mure hjørnerne 5-6 sten – eller et par blokke op, så der kan udspændes snor til at mure efter. Kontroller jævnligt, at der mures i lod og vater.

Der mures fra højre til venstre, hvis man er højrehåndet – eller fra venstre mod højre, hvis man er venstrehåndet. Der mures i forbandt – dvs. de lodrette fuger forskydes i hvert lag.

Muring med mursten og 10 cm blokke: Stenene/blokkene fugtes med en våd kalkkost. Læg mørtel på enden af stenen. Læg så et godt lag mørtel på den underliggende sten – lidt længere end stenens længde. Glat mørtlen med skeen, så forkanten står i en vinkel på ca. 30°.

billede-2

Stenen anbringes i en glidende bevægelse, så mørtlen skydes fremad og ud til siderne, og fugerne – både den vandrette og den lodrette – fyldes ud. Tryk stenen helt på plads i lod og vater. Fugerne trykkes sammen og glattes med fugeskeen, eller man kan fuge, når muren er færdigmuret.

Muring med 20 og 30 cm blokke: Blokkene fugtes. Læg mørtel på enden af blokken i 2 striber. Læg derefter mørtel på de underliggende blokke i 2 striber – lidt længere end blokkens længde. Der kan evt. lægges en strimmel flamingo i midten til isolering. Blokken trykkes ned i mørtlen og slås forsigtigt på plads i lod og vater med murhammeren.

billede-3

Afsyring: Mursten afrenses dagen efter med fortyndet saltsyre. Brug 1 del 30% saltsyre, der hældes 20 dele rent vand i. Syreblandingen kostes ud over muren på skrå af fugerne.

afsyring

Der skal benyttes handsker og briller. Undgå syrestænk på vinduer og øvrige omgivelser. Mørtelstænk fjernes straks med rent vand.

Muring med mursten, Leca og gasbeton skal du bruge:

 • Cempexo Universalmørtel
 • Mørtelspand
 • Blandespiral
 • Spandeske
 • Murerhammer
 • Vaterpas
 • Tommelstok
 • Murersnor
 • Kalkkost
 • Murpap
 • Saltsyre

Andet:

 • Mursten
 • Vand
 • Handsker
 • Briller
 • Flamingo

God fornøjelse!