Opmuring

Kom godt i gang med dit opmuringsprojekt

Kom godt i gang med dit opmuringsprojekt

Forberedelse

Til opmuring kan du anvende:

Udførsel

Placer murpap på soklen i murens bredde, for at forhindre opstigende fugt i muren. Placer derefter et stykke murpap, der er så bredt, at der kan placeres to sten oppe på indermuren, så kondensvand kan løbe væk.

Start opmuringen i et hjørne, og placer de første sten er i lod og vater. Bank to tynde stolper i jorden og udspænd en snor mellem dem, så du har noget at mure efter. Kontroller jævnligt med et vaterpas, at du murer i lod og vater.

TIP: Mur i forskudte lag, så de lodrette fuger forskydes minimum ¼ sten i hvert lag.

Placer en passende mængde mørtel på den underliggende sten lidt længere end stenens længde. Glat mørtlen ud med murskeen, så forkanten står i en vinkel på 30 °. Læg så mørtel på enden af næste mursten og placer stenen i en glidende bevægelse.

Pres stenen ned i mørtlen, så fugerne bliver fyldte. Fjern straks overskydende mørtel. Når en sten først er lagt, må den ikke rykkes. Tryk stenen helt på plads i lod og vater. Efterfyld fugerne, hvor der evt. mangler mørtel.

Udklip---gds-håndbog-...

TIP: Med jævne mellemrum trykkes og glattes fugerne med fugeske eller fugejern. På den måde sikrer du, at du får en tæt og glat fuge, der kan modstå vind og vejr.

Du skal bruge:

  • Murpap
  • Murske
  • Lod/vaterpas
  • Tynde Stolper
  • Snor

Andet:

  • Mursten
  • Weber Tør Opmuringsmørtel
  • Weber 6,6 % bakkemørtel

God fornøjelse!