Spandske med mørtel

Kom godt i gang med dine mindre reparationsopgaver

Ved mindre reparationsopgaver skal du typisk bruge små portioner.

Weber GDS (Gør-det-selv) har derfor udviklet en serie af mørtel- og betonblandinger i små praktiske emballager.

Emballagen er designet, så du kan blande direkte i spanden –  og hvis du ikke bruger hele indholdet, kan du også nemt gemme den resterende del af produktet til din næste reparationsopgave.

Reparation af fuger: Skal du kun reparere nogle få fuger, kan du bruge Weber GDS Reparationsmørtel 5 kg til opgaven. Fremgangsmåden er den samme som beskrevet under anvisning “Reparation af fuge”.

Betonreparationer: Til betonreparationer af f.eks. trapper, kælderhalse, sokler m.v. kan der, afhængigt af lagtykkelse, anvendes Weber cementpudsWeber sokkelpuds, Weber Grov Beton eller Weber Reparationsbeton.

Pudsreparationer: Til reparation af puds på murværk over sokkelniveau kan der anvendes Weber Tør Pudsemørtel og Weber 7,7 % strandmørtel.  Til mindre opgaver kan der benyttes Weber Reparationsmørtel.

rep-1

Forarbejde: Løs og svag beton bankes af med hammer og mejsel. For at undgå tynde overgangslag hugges kanterne på reparationsstedet vinkelrette til mindst 5 mm dybde (ubeskyttet armeringsjern afrenses til blankt metal og beskyttes).

Børst reparationsstedet rent med en stiv kost og forvand.

Kraftigt sugende underlag bør forvandes grundigt dagen før – eller svummes umiddelbart inden reparationen.

rep-2

Reparation: Påfør mørtlen eller betonen i et tykt lag fra midten af reparationsstedet og ud mod kanterne – laget må gerne være tykkere end umiddelbart nødvendigt.

Når mørtlen eller betonen har sat sig og er blevet fingertør, trykkes overfladen sammen, og der glattes efter med pudsebræt- arbejd i cirkulære bevægelser til overfladen er pæn og glat.

TIP: Når du kan trykke let i den friske beton/mørtel uden at sætte et aftryk, er overfladen fingertør

rep-23

Ved hjørner kan du sætte et bræt op for at lave en pæn skarp kant. Ved mindre reparationer kan du få samme effekt ved at holde et pudsebræt op, mens du pudser ind mod dette med et andet pudsebræt.

Efterbehandling af reparationer: En reparation skal beskyttes mod vind, sol og frost de første to døgn.

Ved frost afdækkes der med vintermåtter, mens der ved nedbør og hurtig udtørring skal afdækkes med plast.

Udskiftning af mursten: En beskadiget eller revnet mursten kan let udskiftes. Start med at bore hul i fugen omkring stenen og ind i stenen.

Bank herefter stenen løs med hammer og mejsel, og fjern den.

Rengør hullet for mørtel, børst rent med stiv kost og forvand.

rep-4

Placerer et nyt lag mørtel og læg den nye sten i hullet.

Fyld fugerne omkring stenen med mørtel og fug efter.

Lynreparationer:

Weber Lynbeton: Med Weber GDS Lynbeton kan du udføre reparationer, der skal være færdige og klar til brug inden for 15 minutter. Du skal blot sørge for, at alt forarbejde og forvanding er udført, før du går i gang med reparationen.

Når først lynbetonen er rørt op, skal du arbejde hurtigt og effektivt med den, da den begynder at hærde efter blot et par minutter.

Weber Lynbeton kan bruges til flere formål:

Reparation med lynhurtigt resultat: Bland Weber Lynbeton op til en almindelig betonkonsistens. Fra midten af reparationsstedet og ud mod kanterne påføres betonen i et tykkere lag end umiddelbart nødvendigt.

Overfladen trykkes straks herefter sammen og glattes med pudsebræt. Arbejd i cirkulære bevægelser til overfladen er pæn og glat.

rep-5

Stop gennemsivende vand (vandstop): Med Weber GDS Lynbeton kan du hurtigt få lukket et hul med gennemsivende vand i f.eks. en kloak eller brønd. Rengør først reparationsstedet og hug ud til et omvendt tragthul (med det mindste hul synligt).

Bland herefter Weber Lynbeton til en stiv konsistens, form en kugle og bank den ind i hullet. Gentag processen, indtil hullet er fyldt og komprimeret.

Hurtig montage af beslag: Bank hullet fri for løst eller svagt underlag, så du har et fast underlag at støbe fast i. Placer beslaget og fyld ud med lynbeton.

rep-6

Støbemasse: Weber Lynbeton kan også blandes til flydende konsistens, som er ideel til mindre reparationer i betongulv.

TIP: Svumning – bland en vælling af 1 del vand, 1 del Weber betonklæber tilsat Weber tørmørtel eller tørbeton til kosteklar konsistens. Svummemørtlen kostes godt ind i underlaget i en lagtykkelse på 1-2 mm. Efterfølgende reparation udføres vådt i vådt, dvs. mens svummemørtlen endnu er våd.

Ved mindre reparationsopgaver skal du bruge:

Reparation af fuge:

Betonreparationer:

Pudsreparationer:

Forarbejde:

 • Hammer
 • Mejsel
 • Stiv kost
 • Vand

Selve reparationen:

 • Mørtle/beton
 • Pudsebræt

Efterbehandling af reparationer:

 • Vintermåtter
 • Plast
 • Vand

Udskiftning af mursten:

 • Boremaskine
 • Hammer
 • Mejsel
 • Stiv kost
 • Vand
 • Mørtel

Lynreparationer:

Reparation med lynhurtigt resultat:

Stop gennemsivende vand (vandstop):

Hurtig montage af beslag osv.:

Støbemasse:

God fornøjelse!