Saint-Gobain Weber DK

Isolerende facadesystemer

SPAR PENGE med en efterisolering af hus-facaden!
Ved anvendelsen af Weber Isolerende Facadesystemer kan du spare på dit energiforbrug. Den mest indlysende energibesparelse opnås ved den høje isoleringsgrad, der direkte kan aflæses på din varmeregning.

 • Spar på energiforbruget
 • Bedre indeklima
 • Minimer vedligeholdelsen

Isolerende facadesystemer

Overfladebehandling af isolerende facadesystemer

Når huset er efterisoleret, har man et pudslag, som står ubeskyttet året rundt. Isoleringen bremser varmen inde fra huset, og dermed har man et pudslag, som står koldt og fugtigt i store dele af året. Dette stiller store krav til pudslaget, og Weber har også produkter til disse løsninger.

 

Produktegenskaber

Alle produkterne er anvendelige i aggressive miljøklasser.

Bemærk, at mørke farver ikke må anvendes på isolerende facadesystemer.

Kontakt evt. Weber for nærmere info.

 

Systemer til isolering

Webers fem facadesystemer til isolering af mur har alle den tidløse og pudsede overflade til fælles. Den pudsede facades unikke egenskaber og æstetiske værdi er gennem mange år blevet påskønnet af arkitekter og bygherrer.

De fem facadesystemer fremstår ens, men bag ved pudsen adskiller systemerne sig fra hinanden i funktionalitet og opbygning.

 

Valg af system

Ved valg af facadesystem skal du hver gang vurdere byggeriets konstruktion, beliggenhed, klimatiske påvirkninger og brugs- og brandkrav. 

Lad os i fællesskab vurdere dit byggeri og gennemgå dit facadebehov og finde den rigtige løsning for netop dig.

weber.therm plus ultra
weber.therm plus ultra isolerer optimalt og holder facaden slank, samtidig med at det er et brugervenligt og holdbart facadesystem med puds på højisolerende plader. Systemet er velegnet til både nybyggeri og renovering og kan anvendes på underlag af tegl, beton, letbeton og porebeton.

 • Brochure (PDF)
 • Montagevejledning (PDF)
 • Læs mere om weber.therm plus ultra i Weber-håndbogen her

Serpomin
En holdbar mineralsk facadeløsning pudset direkte på mineraluld. Løsningen anvendes på underlag af murværk, beton, letbeton og træværk. Serpomin er særdeles velegnet til nybyggeri og efterisolering.

 • Montagevejledning Serpomin (PDF)
 • Tilbehørskatalog Serpomin (PDF)

weber.therm basis
Facadeisoleringssystemet udføres i princippet som Serpomin-løsningen, hvor man pudser direkte på mineraluldsisoleringen. Til basis-løsningen anvendes dog weber multi 292 til både fastgørelse af isolering og som pudslag.

 • Montagevejledning (PDF)

Serpovent
En mineralsk pudsløsning anvendt på et ventileret facadesystem. Serpovent er velegnet til nybyggeri, renovering og i områder med store fugtbelastninger.

 • Brochure (PDF)

Serpotherm
En holdbar facadeløsning med mineralsk puds direkte på EPS isolering. Løsningen anvendes på underlag af beton, murværk, letklinkebeton og porebeton på ejendomme op til 2 etagers højde. Serpotherm er velegnet til både nybyggeri og efterisolering.

 • Montagevejledning Serpotherm (PDF)

Weber Sokkelsystem
Sokkelsystem på EPS-plader med weber.therm 260 EF-A fiberarmeret mineralsk sokkelpuds, som armeres med glasfiberarmeringsnet (weber.therm 397 EF). Systemet er egnet til både nybyggeri og renovering.

 • Montagevejledning Weber Sokkelsystem (PDF)

Gennemtestet sikkerhed

Webers erfaring stammer fra levering af facadesystemer til flere millioner kvadratmeter gennem årene på hele det europæiske marked. Weber samarbejder med anerkendte udførende facadeentreprenører, der har anvendt vores facadesystemer i årevis, hvilket giver bygherrer og hovedentreprenører tryghed for, at udførelsen sker i overensstemmelse med vores anvisninger.

Weber tager ansvar

Vi har mere end 100 års erfaring med pudsemetoder, og vi tager derfor det fulde systemansvar under forudsætning af, at alle komponenter er leveret af Weber, og at montagen er udført i henhold til vores anvisninger.

Til montagen kan du anskaffe dig en montagevejledning for hver af de fem facadesystemer, Serpomin, Serporoc og Serposol.

Alle montagevejledningerne kan findes her.

Her kan du se, hvordan du, som professionel håndværker, kan montere vores isolerende facadesystemer.
Med vores detaljerede montagevejledninger og -videoer er det nemt at montere systemerne.  

Opstår der tekniske spørgsmål undervejs, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til vores rådgivere på Teknisk Service på 24 24 00 00.

Video

Få videovejledning til montering af Weber facadesystem Serpomin.

 • Introduktion
 • Montering af bundskinne
 • Opsætning af isolering
 • Fastgørelse af isolering
 • Opsætning af hjørnelister og forstærkninger
 • Opsætning af armeringsnet og underpuds
 • Opsætning af fastgørelsesplanker
 • Opsætning af dekorationspuds
 • Udførelse af slutdetaljer

Weber isolerende facadesystemer består af en fiberarmeret mineralsk puds, der armeres med et glasfibernet. Systemerne kan opbygges med 3 forskellige typer isolering. Til alle løsninger findes en række forskellige afsluttende overfladebehandlinger.

CAD-tegningerne dækker alle vores isolerende facadesystemer, og detaljerne er egnede til både nybyggeri og renovering. Detaljer i forbindelse med disse konstruktioner kan her ses som PDF-filer. Skal detaljerne tilpasses et konkret projekt, kan de også downloades til bearbejdning på Auto-cad som DWG-filer.

CAD tegninger

 • 01 Vinduesåbning - vandret snit (PDF) (DWG)
 • 02 Vinduesåbning - lodret snit (PDF) (DWG)
 • 03 Vinduesåbning - lodret snit, sålbænk (PDF) (DWG)
 • 04 Vinduesåbning - lodret snit, plan facade (PDF) (DWG)
   
 • 10 Døråbning - lodret snit (PDF) (DWG)
 • 10A Døråbning - lodret snit med vandnæse (PDF) (DWG)
 • 11 Døråbning m/ indv. puds - lodret snit (PDF) (DWG)
 • 11A Døråbning m/ indv. puds - lodret snit med vandnæse (PDF) (DWG)
 • 12 Døråbning, detalje ved gulv - lodret snit (PDF) (DWG)
 • 13 Døråbning, detalje ved strøgulv - lodret snit (PDF) (DWG)
   
 • 20 Sokkel - lodret snit (PDF) (DWG)
 • 21 Sokkel med udv. isolering - lodret snit (PDF) (DWG)
 • 22 Sokkel, start over terræn - lodret snit (PDF) (DWG)
 • 23 PVC sokkelprofil - lodret snit (PDF) (DWG)
 • 24 Sokkel, normal - lodret snit (PDF) (DWG) 
   
 • 25a Lodret snit - betonplade, Leca® blok (PDF) (DWG)
 • 25b Lodret snit - betonplade, EPS Grafit (PDF) (DWG)
   
 • 30 Facade - fasthold tunge objekter (PDF) (DWG) 
   
 • 40 Lodret snit - afslutning mod fladt tag (PDF) (DWG)
 • 41 Lodret snit - afslutning mod skråt tag (PDF) (DWG)
 • 42 Lodret snit - inddækning ved kvistflunker (PDF) (DWG)

Bygningsdelsbeskrivelse - BIPS 1.000

Her kan der downloades vor "Weber – Bygningsdelsbeskrivelse - BIPS 1.000"

Dette er en bruttobeskrivelse til vore ETTICS systemer med isolering og puds.

 • Download BIPS 1.000 som PDF her

Kontakt os venligst såfremt denne bruttobeskrivelse - eller en af vore tre andre beskrivelser - ønskes som en Word fil: 

 • ETICS med Mineraluld og Sokkelløsning
 • ETICS med Therm Plus Ultra og Sokkelløsning
 • ETICS anvendt som Sokkelløsning

Så fremsender vi beskrivelserne som et Word-dokument.

Få et godt indeklima og spar på varmeregningen

Vores gennemtestede facadesystemer sikrer dig den bedste isolering. Desuden styrker du din facade, og du minimerer vandoptagelse i facaden. Med vores facadesystem undgår du derfor fugtophobning, dårligt indeklima, skimmelsvamp, korrosion i armeringen i betonen, frostsprægninger, forvitringer og afskalninger.

Weber Facadesystemer er også omkostningsbesparende på grund af deres lange levetid. Længere levetid betyder mindre vedligeholdelse.

Weber Facadesystemer leveres i forskellige tykkelser afhængigt af isoleringskrav og -behov.

 • NRGi nord har sammen med Weber beregnet, at der på et ganske almindeligt parcelhus på 130 m2 kan spares mellem 4.000 – 6.000 kr. om året. Derfor er Weber Facadeløsninger en god investering for dig og din bolig.

 

Bæredygtigt byggeri

Vi er blevet mere ansvarlige og bevidste om, at vi skal passe på vores klode. Højere energipriser fremmer også energibevidstheden, der sammen med ny lovgivning gør, at alle fra arkitekter og bygherrer til den private husbygger tager stilling til energiforbruget. 

Med Weber Facadesystemer yder du dit bidrag til at skabe en bæredygtig balance, da vores facadesystemer minimerer CO2-udslippet på grund af lavere energiforbrug. Desuden er vores produkter baseret på naturmaterialer, der garanterer din facade lang levetid og smuk ældning.