Saint-Gobain Weber DK

HR - Persondatapolitik for behandling af ansøgninger

Dataansvarlig: Saint-Gobain Denmark A/S

CVR-nr. 59983016

Robert Jacobsens Vej 62 A

2300 København S

Saint-Gobain Denmark A/S (herefter "SG DK”) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne Persondatapolitik og gældende lovgivning.

 

1. Personoplysningstyper og brug heraf

Når du søger job hos SG DK behandler vi de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning. Det vil typisk dreje sig om identitets- og kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse. For nogle jobs stilles særlige krav; eksempelvis krav om kørekort eller truckcertifikat, ligesom vi for nogle jobs vil bede kandidaterne om at gennemføre en persontypetest. I så fald behandler vi også disse oplysninger, inklusiv resultatet af din persontypetest. SG DK bruger dine oplysninger til at vurdere, om vi ønsker at tilbyde dig ansættelse samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekruttering.

 

2. Videregivelse af oplysninger

Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som vi behandler om dig. Dette vil alene ske i forbindelse med en ansættelse hos SG DK. Der er tale om videregivelse af dine personoplysninger til f.eks. pensionsselskab og forsikringer samt til personaleadministrative systemer, eller hvis det er påkrævet ifølge loven en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at gennemføre rekrutteringsforløbet.

 

3. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Vi benytter sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion samt mod, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til dine oplysninger. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling. I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er helt beskyttet mod nogen, som vil lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 

4. Opdatering, sletning eller rettelse af dine oplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig hos SG DK, kan du rette henvendelse til os på kari.jorgensen@saint-gobain.com, gitte.melby@saint-gobain.com, elsebeth.kirk@saint-gobain.com eller telefonnummer Gyproc: 59 57 03 30, Isover: 72 17 17 17, Weber: 56 18 18 56. Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside her.

 

5. Hvor længe opbevares dine oplysninger?

Hvis du bliver ansat i SG DK, gemmer vi dine oplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik for medarbejdere. Den forefindes på vores intranet. For personer, der ikke tilbydes ansættelse, gemmer vi dine oplysninger i 6 måneder, hvorefter vi sletter dem. Vi kan dog inden udløbet af denne seks måneders periode kontakte dig og bede om dit samtykke til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

 

6. Ændringer

Det vil være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og SG DK forbeholder sig derfor ret til at opdatere eller ændre denne politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne politik kan findes på vores hjemmeside www.Gyproc.dk, www.Isover.dk, www.Weber.dk. Det kan du tjekke ved at se på datoen nedenfor.

Print

Revideret den 30.4.2018