Saint-Gobain Weber DK

Gulve med lyddæmpning

Weber.floor lydgulve egner sig til etageejendomme, skoler, enfamiliehuse, hoteller mv., hvor man ønsker at reducere trinlyd og lyd mellem rum generelt. Som afslutning kan benyttes alle typer belægning fra plank til fliser og gulvtæpper.
 

Fordelene ved at benytte weber.floor lydgulve:

 • Lav indbygningshøjde
  Med weber.floor 4955 lydmåtte opnås laveste indbygningshøjde på kun 30 mm. 25 mm kan opnås med selvtørrende produkter med fibre.

 • Lav vægt
  Kan bruges i alle konstruktioner, også gamle huse med bjælkelag.

 • Markedets bedste lydreduktion
  Weber.floor lydgulve trinlydsdæmper med 18dB på en fast konstruktion. For at opnå yderligere dæmpning eller varmeisolering kan der suppleres med tillægsisolering under konstruktionen.

 • Hurtig udførsel og ibrugtagning
  Se monteringsvejledning nedenfor

Kontakt:

Telefon: 24 24 00 00 
Mail: raadgivningscenter@weber.dk

Opbygning

 1. Ønsket gulvbelægning
 2. weber.floor cementbaseret flydemørtel
 3. Tætning
 4. ISOVER- trinlydsplade
 5. weber.floor 4945 glasfiberarmeringsnet
 6. Kantisolering
 7. Afjævningslag

Sådan lægger du gulvet

1. forarbejde

Underlaget skal være plant, rent og tørt. Ved større variationer i underlaget afrettes først med flydespartel eller Leca® letklinker. Der monteres isoleringskantbånd langs vægge og gennemføringer.

2. Fiberdug/fugning

Når isoleringspladerne er monteret, udlægges fiberdug som et adskillelseslag. Fiberdugen udlægges med overlæg, føres op ad væggene og tapes.

Alternativt kan man fuge ud mellem pladerne og dermed sikre, at der ikke forekommer åbninger, hvor der er risiko for, at den efterfølgende flydemørtel kan sive ind. Lydisoleringen kan også udføres med weber. floor 4955 lydmåtte.

Dog afhængig af det ønskede krav til trinlydsreduktion. weber.floor 4955 leveres i ruller og udlægges på et plant underlag. Lyddugen leveres med selvklæbende tape i overlæggene – hvilket gør montagen hurtig og enkel.

3. Udlægning af flydemørtel

weber.floor 140 NOVA/4350 flydemørtel blandes i blandepumpe og blandingen kontrolleres med flydeprøve. Der udlægges weber.floor 4945 glasfiberarmeringsnet som armering, og massen pumpes ud på underlaget i en lagtykkelse på 20-25 mm. Under udlægningen glattes overfladen let med en tandspartel.

Saint-Gobain Weber DK
Gulve

Varme og lydløse gulve i Hernings højeste bygninger

De to elipseformede højhuse Herning Sky er Herning Syds markante vartegn. Beboerne i lejlighederne nyder lyddæmpede gulve med gulvvarme beskyttet af weber flydemørtel.