Fugtisolering – luftblæredannelse/pinholes

Blæredannelse i påført fugtisoleringslag.

Tekniske løsninger

Problem

Ovenstående skadesbillede er opstået i en weber.tec Superflex 10 belægning. Skaden er fremkommet grundet såkaldt negativ luftblæredannelse. Der har ikke været udført skrabespartling inden egentlig påføring af selve tætningslaget.

 

Løsning

Er der kun tale om tætning imod jordfugt, og er blærer ikke bristet, foretages ingen udbedring. 

Ved dannelse af opstemmet vand/trykvand eller ved bristede blærer skal der foretages udbedring efter nedenstående opskrift:

  • Hver enkelt blære markeres, og det omgivende løse bitumenlag fjernes med en skarp kniv. Er der tale om et større skadesareal, fjernes dette ad en gang.

  • Større arealer skrabespartles med weber.tec Superflex 10. Mindre arealer påføres Superflex 10 med korthåret pensel.

  • Efter endt udtørring påføres skadesramte arealer et nyt lag Superflex 10 i min. 4 mm lagtykkelse. Hvor nødvendigt ilægges glasvæv nr. 2. Der afsluttes med nyt lag af weber.tec Superflex 10 for komplet omslutning af væv.