Malerrulle maler væg

Find den rigtige maling og de rigtige produkter til dit projekt!

Weber GDS Cempexo Murfarve:

Weber GDS Cempexo murfarve anvendes til malerbehandling på mineralske underlag som f.eks. pudsede og vandskurede vægge eller direkte på mursten, beton og letbeton. Farverne kan både anvendes inde og ude – Dog skal du være opmærksom på, at varierende sugeevne fra underlaget, ujævn lagtykkelse, påføringsmetode eller vandtilsætning kan give farveforskelle.

Forarbejde: Dårligt eller beskadiget underlag skal repareres, inden du maler. Ny puds skal være afhærdet og hvidtør. Algebelægninger fjernes med algefjerner, og  belægninger som f.eks. plastik- og akrylmaling eller kalk (undtagen ved kalkning) fjernes mekanisk.

TIP: Hvidtør –  Når overfladen har et ensartet tørt udseende uden mørke og fugtige områder, er den hvidtør. 

Sørg for, at underlaget er rent, fast og tørt. Slut af med at børste murværket rent med en stiv kost, så støv og løse partikler fjernes helt.

Grunding: Vi anbefaler at grunde med Weber GDS Cempexo Grunder, inden du anvender Cempexo murfarve. Ved farveskift eller ved påføring på et stærkt eller forskelligt sugende underlag er grunding dog et ufravigeligt krav.

Hvis grunding undlades er det vigtigt at holde øje med, at den påførte Cempexo murfarve ikke udtørrer for hurtigt.

mal-1

Blanding af Weber Cempexo: Weber Cempexo Grunder blandes i en spand eller en større beholder. For at opnå det rigtige blandingsforhold opmåles vandet først, hvorefter grunderen tilsættes. Blandingen med vand og grunder blandes ved let omrøring.

Kost Webers GDS Cempexo Grunder ind i underlaget med en blød kalkkost i 1-2 gange. Der skal gå et døgn inden 2. lag påføres eller inden der males med Weber Cempexo murfarve.

Blanding af Weber Cempexo murfarve: Bland 1 del vand og 1 del Weber Cempexo murfarve med en boremaskine med påmonteret piskeris. Bland til du får en ensartet konsistens – dog ikke under 5 minutter!

Efter oprøringen skal blandingen stå og hvile i 5 minutter. Derefter omrøres blandingen umiddelbart før  du går i gang med at male- og mens du maler. Vær opmærksom på at du ikke må tilsætte yderligere vand i blandingen og den færdigblandede murfarve skal anvendes inden for 2 timer.

Hvis du ønsker en grovere struktur, kan du spæde op med ovntørret kvartssand i forholdet 0,8 del sand til 1 del Cempexo murfarve – sandet skal være finkornet, dvs. 0-0,6 mm.

mal-2

Påføring: Det er bedst at starte tidligt på dagen og at arbejde i skyggesiden, da du på den måde undgår direkte sollys på de nymalede overflader. Temperaturen skal være over 10 °C, også i underlaget, og maks. 25 °C, mens du maler.

Farven skal kunne nå at tørre inden aften, hvor temperaturen falder, og der dannes dug på væggen – normalt vil to lag være dækkende.

Brug en pensel, kalkkost eller langhåret rulle til at male med. Mal ”vådt i vådt”, dvs. stryg ikke tilbage i en allerede delvis tør overflade.

Start foroven og arbejd dig nedefter. Under arbejdet skal du røre hyppigt i malingen.

Tilstræb at nå en hel væg på samme blanding – det første lag skal være hårdt og ikke afsmittende, før du går i gang med andet lag.

Efterbehandling: De første døgn er det vigtigt at holde øje med vejret og udtørringen af den nymalede Cempexo-overflade. Det er her en god ide at beskytte overfladen ved afdækning de første 2 døgn.

Hvis den nymalede overflade hærder eller tørrer for hurtigt på grund af stærk sol eller vind, eller hvis farven smitter af dagen efter, kan en let forstøvning med vand sætte hærdningen i gang igen.

Weber GDS Silikatmaling

TIP: Inden du vælger farve, anbefaler vi, at du påfører en farveprøve, som kan rekvireres i dit byggemarked eller hos Weber.

Forarbejde: Dårligt eller beskadiget underlag skal repareres. Ny puds skal være afhærdet og hvidtør.

Algebelægninger skal fjernes med algefjerner og underlaget skal være rent, tørt og fri for belægninger som f.eks. plastik- og akrylmaling eller kalk.

TIP: Hvidtør –  Når overfladen har et ensartet tørt udseende uden mørke eller fugtige områder, er den hvidtør. 

Fjern belægninger mekanisk og slut af med at børste murværket rent for støv og løse partikler med en stiv kost.

Grunding: Stærke, faste og hårde underlag skal ikke grundes. På stærkt sugende, porøse eller sandede underlag skal du grunde med Weber fixativ (silikatgrunder).

Blanding af Weber Fixativ: På stærkt sugende, porøse eller sandede underlag fortyndes Weber Fixativ med rent vand i forholdet 1:1. På mindre porøse og medium sugende underlag fortyndes Weber Fixativ i forholdet 1:2, og ved lettere porøse underlag fortyndes i 1:3.

Grund muren med Weber Fixativ: Påfør et tyndt lag med pensel, kost eller rulle og omrør jævnligt under arbejdet.

Grunderen skal normalt tørre ca. 24 timer, inden du kan male med Weber silikatmaling.

Weber silikatmaling: Weber silikatmaling skal fortyndes med Weber fixativ, for at kunne påføres i et korrekt tyndt lag – silikatmaling påføres i to lag.

Ved meget groft struktureret underlag anbefales det at tilsætte 40% Weber Fixativ i første lag

I andet lag Weber silikatmaling tilsættes 15 % Weber Fixativ.

Blanding:

Første lag: Weber silikatmaling skal fortyndes med 15 % (0,15 l) Weber fixativ pr. l Weber silikatmaling. Hvis underlaget har en grov struktur, kan fortyndingen af Weber silikatmaling til første strygning øges til 40 % (0,4 l) pr. l Weber silikatmaling, herved kan for tykke lag undgås.

Andet lag: Til anden strygning fortyndes Weber silikatmaling med 15 % Weber Fixativ.

mal-3

Maling: Start tidligt på dagen og mal i skyggesiden, så malingen ikke kommer i kontakt med direkte sollys eller en solopvarmet overflade.

Under påføringen skal temperaturen være mellem 10 og 25 °C.

Brug en pensel, kost eller rulle, og rør jævnligt i spanden for at sikre en homogen farveblanding.

Påfør malingen i tynde lag, idet tykke lag kan revne og krakelere under hærdning. Det er vigtigt at arbejde jævnt, kontinuerligt og ”vådt i vådt”, dvs. uden at stryge tilbage i en allerede delvis tør overflade.

For at undgå synlige farveforskelle bør hele facadeudsnittet males med samme blanding. Eventuelle rester kan blandes i blandingen til næste udsnit.

Andet lag påføres den efterfølgende dag, når det første lag er hærdet.

 

Efterbehandling: Det er vigtigt at holde godt øje med vejret, da Weber silikatmaling ikke tåler nedbør de første to døgn – brug evt. afdækning.

Weber Stampet kalk:

Weber Stampet Kalk egner sig til kalkning af pudsede underlag, og er specielt velegnet til svage underlag og gamle bygninger. Weber Stampet Kalk er billig i brug og har en stor rækkeevne. Det er et rent naturmateriale og den mest ”åndbare” overfladebehandling, man kan give sin væg.

Du opnår det bedste resultat hvis du kalker om foråret eller om efteråret, hvor luftfugtigheden er høj.

Det er nemt at påføre og fjerne Weber Stampet Kalk.

Det er nødvendigt at påføre kalken i flere lag forat den dækker – vær opmærksom på at påføre kalken i tynde lag, da tykke lag vil lave svindrevner.

Meget cementholdige underlag (stærkere underlag) egner sig ikke til kalkning – her anbefaler vi i stedet at bruge Weber Cempexo murfarve eller Weber silikatmaling.

Forarbejde: Reparer dårligt eller beskadiget underlag – reparationer og ny puds skal være hvidtørre, og underlaget skal være rent, tørt og fri for belægninger som f.eks. plastik- eller akrylmaling, der kan fjernes mekanisk. Algebelægninger fjernes med algefjerner.

TIP: Hvidtør –  Når overfladen har et ensartet tørt udseende uden mørke eller fugtige områder, er den hvidtør. 

Rengør tidligere kalkede overflader  for løstsiddende kalk, snavs mm – afrensning kan f.eks. udføres med stålspatel.

Børst herefter murværket rent for støv og løse partikler med en stiv kost.

Grunding og forvanding: Inden du kalker – gerne et par dage før – skal muren mættes ved forvanding med vandslange. Du kan begynde kalkningen, når væggen er mat og sugende igen.

Hvis overfladen er tør, skal du vande igen- dette gør sig også gældende, hvis overfladen er blevet tør under kalkningen.

Blanding af Weber Stampet Kalk: I en spand Weber Stampet Kalk bundfældes en kalkdej, som blandes med vand i forholdet 1 del kalkdej til 5 dele rent vand. Der blandes grundigt med boremaskine påmonteret piskeris. Rør jævnligt i spanden mens du kalker.

Kalkning: Start tidligt på dagen og arbejd i skyggesiden, så behandlingen ikke sker på solpåvirkede overflader. Temperaturen skal være mellem 10 °C og 25 °C.

Du opnår det bedste resultat ved at påføre mindst 2-3 tynde lag kalk, med 1-2 døgns mellemrum mellem hvert lag.

1. påføring må gerne være af en tynd blanding – med konsistens som skummetmælk.

2. og 3. lag påføres med en tykkere blanding – som har sødmælkslignende konsistens.

Kalk med en kalkkost i skiftevis vandrette, lodrette og cirkulære strøg.

Kalkning af lofter udføres i lysretningen.

For at undgå skel bør du kalke en hel flade uden ophold.

HUSK at bruge beskyttelsesbriller!

 

Efterbehandling: Nykalkede overflader skal beskyttes mod nedbør og for hurtig udtørring de første to døgn – Dette gøres mest effektivt ved afdækning.

Ved for hurtig udtørring (direkte sol, høj temperatur eller udtørrende vinde) skal overfladen forstøves med vand.

Til at male de forskellige overflader skal du bruge:

Weber GDS Cempexo Murfarve:

Weber GDS Silikatmaling:

 • Weber GDS Silikatmaling
 • Stiv kost
 • Algefjerner
 • Weber Fixativ (silikatgrunder)
 • Vand
 • Pensel/rulle
 • Afdækning
 • Spand

Weber Stampet Kalk:

 • Weber Stampet Kalk
 • Weber Cempexo murfarve/Weber silikatmaling (til stærkere underlag)
 • Algefjerner
 • Vand
 • Stålbørste
 • Stiv kost
 • Spand
 • Boremaskine med piskeris
 • Afdækning
 • Beskyttelsesbriller
 • Pensel/rulle

God fornøjelse!