Saint-Gobain Weber DK

FAQ Fliseklæb og vådrum

Herunder findes spørgsmål og svar vedr. vores fliseklæb og vådrumsprodukter.

 

Webers' fliseklæbserie er gennem årtier anerkendt for følgende gode egen­skaber:

  • Stor standfasthed
  • Nem rengøring
  • Lang åbentid

Økonomisk neutral/på niveau med andre gode konkurrerende produkter.

I dag henvises der alene to steder i bygningsreglementets bindende del til MK-godkendelser, i kapitel 8.5.3.1, st. 2, og kapitel 8.5.3.4, stk. 1, om aftrækssystemer. Begge steder er en MK-godkendelse angivet som en af to måder, hvorpå det kan dokumenteres, at bygningsreglementets krav er overholdt.

Lette konstruktioner
Her skal man følge retningslinjerne i MK-godkendelsen. Det vil sige, at der skal benyttes tætningsbånd.

Tunge konstruktioner 
Der er ingen krav om MK-godkendelse, men krav om dokumenteret tæthed. Det anbefales at benytte tætningsbånd især hvis der er tale om etagebyggeri.

Underlaget skal primes mættende; til MK-godkendelse er forbruget ca. 250 g/m2 af weber.tec 1. Stærkt sugende underlag skal dog primes minimum 2 gange. Husk tørretid på 1-3 timer mellem hver påføring.

Elastisk 1-komponent vådrumsmembran. Produktet er klar til direkte brug. Der er intet spild. Gennemtørringstiden er ca. 10-15 timer. Fliseopsætning kan foretages efter ca. 24 timer. Forbruget udgør ca. 1,8 kg/m² ved 1 mm lagtykkelse (tørfilm). På tunge konstruktioner ca. 0,9 kg/m2 svarende til 0,5 mm. lagtykkelse (tørfilm).

Der kan være tale om flere ting. Typiske fejlmuligheder kan være:

- Under blanding er der brugt almindeligt piskeris. Et piskeris rører produktet og slår derved en del luft ind i materialet. Der anbefales at der anvendes en blandestav til formålet.

 - Fugemørtlen har ikke nået at danne tilstrækkelig styrke inden afvaskning. Tryk forsigtigt på fugen med en finger. Fugen skal kunne bære fingeren inden afvaskning. (bør typisk sidde 30-40 minutter).

- Fugemørtlen smitter af; Ses ofte i forbindelse med fliser/klinkerne med svag absorption, samt et underlag der er nylagt suger ligeledes svagt. Undgå at vaske på fugen da den efterfølgende kan fremstå uens. 

- Letbetonelementer

Restfugtighed ned på mellem 4-8%.

- Beton

Elementer ældre end 1-3 måneder (minimum 28 dage ved 20 ° C). På gulvopbygninger kan der - i stedet for traditionel beton - med fordel anvendes hurtighærdende produkter såsom ABS 318/Floor 4060, Floor 4360 (pumpbar) eller Cerinol EZ.

Ja; flere af vore fliseklæbprodukter kan sagtens bruges udendørs, dog skal underlaget være bæredygtigt, og det kan anbefales at benytte "buttering/floating-metoden" (påføre klæb på bagside af flise/klinke foruden på underlag). 

Skimmel- og svampedannelse opstår typisk på de elastiske fuger ved hård belastning (sæbe og vand angriber fungiciderne). Afhjælpning kan være bedre aftørring efter bad, korrekt udformning (konkav - indadbuet) af overfladen af den færdige elastiske fuge, så vandet lettere løber væk.

Produkter til vore vådrumssystemer sælges gennem forhandlere (trælasthandlere/byg­ge­mar­keder).