FAQ Beton

Vi modtager dagligt mange spørgsmål til vore produkter og deres anvendelse. I erkendelse af, at mange spørgsmål er enslydende, har vi samlet disse samt svarene hertil.

Herunder ses de oftest stillede spørgsmål vedr. vores betonprodukter.

Som udgangspunkt er svaret nej. Tilsætter man noget ud over vand til et færdigt tørprodukt, kan producenten i dette tilfælde Weber - ikke længere garantere de deklarerede egenskaber.

Der kan med fordel i stedet eksempelvis benyttes vinterproduktet Tix 0-4 (÷ 10 ° C).

Weber elementsprøjtebeton 0-1 mm sommer/Vinter kan klare en lagtykkelse på mellem 5-50 mm ved vertikale fuger og mellem 5-30 mm ved horisontale fuger.

Såfremt porerne i underlaget er isfri, kan der pumpes ned til ÷ 5 ° C. Dette gælder temperaturen i luften såvel som i underlaget.

Tilsætning af varmt vand vil selvfølgelig accelerere afbindingen af betonen. En umiddelbart bedre løsning vil dog være at benytte produktet weber exm 722. EXM 722 er en deklareret hurtighær­dende svindfri flydebeton. Ved + 20 ° C opnås eksempelvis en trykstyrke på min. 10 MPa efter 2 timer.

Benyt f.eks. weber betonspartel/vetonit VH. Max lagtykkelse 3 mm. Alternativt benyttes weber rep 755.

Benyt eks. slidlagsbeton 0-4 (max lagtykkelse 40 mm). Er der behov for mere styrke samt til aggresivt miljø kan vælges weber rep 930

Som udgangspunkt kan det anbefales at forvande let og prime/svumme eksisterende underbund med eksempelvis weber rep Betoheft 05 og derefter udstøbe (vådt i vådt).

NB: Der bør ilægges Rio-armering ved feltstørrelser over 25 m² . Samtidig kan det anbefales at ilægge kamstålstænger ud for hjørner på søjler, riste m.m. for at ophæve en evt. kærvvirkning.

Da belastningen af gulvet er stor, kræver det en grundig rengøring med hedt-vands­høj­tryks­spuling. Derefter primes overfladen med weber rep 05 Betoheft, og der udstøbes et lag på minimum 20 mm weber rep 930, som er en mørtel baseret på anlægscement (lavalkali­sulfat­be­standig) vådt i vådt. Vi gør dog opmærksom på, at da vi ikke kender den kemiske belastning i detaljer, kan vi ikke sige, hvor længe reparationen kan holde.