Saint-Gobain Weber DK

Mobile Mørtelværker

I Weber udlejer vi mobile mørtelværker til dig og dit håndværkerteam til jeres opgaver over hele landet. Det gør det let for jer, fordi I kan få leveret færdigblandet mørtel i den mængde, som passer præcis til den enkelte opgave.

 

Vi har forskellige typer af mobile mørtelværker i to forskellige størrelser - det mobile mørtelværk piccolo, som anvendes til de mindre opgaver, og store mobile mørtelværker til de store opgaver! Vi har mobile mørtelværker og blandeanlæg til alle slags opgaver – også til vinterbyggeri! 

Ved levering af det mobile mørtelværk hjælper vores servicemontører gerne med råd om, hvordan du og dit håndværkerteam skal anvende og placere det mobile mørtelværk på byggepladsen. 

Ved levering følger der selvfølgelig også en dansk betjeningsvejledning med til alt vores udlejningsmateriel. 

Ved udlejning af vores mobile mørtelværker stiller vi krav til både byggepladsens underlag og tilkørselsvej. Begge forhold skal derfor være stabile og sikre, så vi undgår ulykker.


Som underlag for blandeanlæg kan der fx anvendes køreplade 4 x 4 meter eller jernbanesveller. 
Det er også vigtigt ikke at stille ting foran anlægget. Vores servicemontør og chauffør skal nemlig have let adgang ved levering og afhentning af anlægget, og hvis der er behov for reparation. 

Hvis du og dit team har brug for en RS28-silo, skal den placeres højst 15 meter fra tankbilen, som skal blæse mørtel i siloen. Større afstand kan nemlig medføre separation i produktet.

Vi udlejer også vandvarmer til de mobile mørtelværker. Det betyder, at I kan fortsætte byggeriet i vintermånederne - og dermed undgå, at byggeriet går i stå på grund af vinterkulden! 


Ved hjælp af vandvarmer kan I blande tørmørtel med op til + 60 °C varmt vand. Kapaciteten er 160 liter vand i timen ved opvarmning fra + 8 °C til + 60 °C. 

 1. Der må i vores silosystemer ikke anvendes andre end de af Saint-Gobain Weber A/S (udlejer) leverede produkter.
 2. Ud- og hjemkørsel betales af lejeren.
 3. Lejeafgiften betales fra den dag, maskinen udleveres, og indtil den er afhentet. Begge dage medregnes i lejen.
 4. Der er i lejen ikke indbefattet eventuelle udgifter til olie, benzin, gas, tilslutning til el, gas og vand m.v. Lejeren er forpligtet til at følge smøre- og vedligeholdelsesanvisningen.
 5. Sliddele: Doseringssnegle, blandeaksler og blandeskovle er inkluderet i lejeprisen.
 6. Ved misbrug er reparation for lejers regning, og reparationsdage regnes som lejedage.
 7. Under lejemålet bærer lejeren enhver risiko for det udlejede materiel, dets betjening og anvendelse såvel over for udlejer som over for tredjemand. Derfor skal lejer erstatte enhver skade, hvad enten det er brandskade, vold mod materiellet, manglende vedligeholdelse, rengøring eller anden form for beskadigelse. Reparation må kun udføres igennem udlejer.
 8. Ethvert tilkald af montør, som ikke skyldes direkte fejl i materiellet, vil blive debiteret lejer.
 9. Der ydes ingen erstatning for eventuel forsinkelse af et arbejde. Dette gælder også ansvar for tab, arbejdsløn eller lignende ydelser; herunder erstatning til betjeningsmandskab.
 10. Misligholder lejeren på en eller anden måde kontrakten eller standser sine betalinger, forbeholder udlejer sig ret til øjeblikkeligt at hjemkalde det udlejede materiel.
 11. Materiel må ikke flyttes fra den aftalte lejeadresse, medmindre andet er aftalt.
 12. Lejers eventuelle interne flytning af materiel på lejeadresse sker på lejers fulde ansvar. Udlejer påtager sig gerne flytning mod betaling. Lejer stiller hjælp til rådighed ved aflæsning og opstilling af silo. Ved opstilling sikrer lejer kørefast, plant og vandret underlag og leverer køreplader, som blandeanlægget kan placeres på.
 13. Når frost kan ventes, skal materiellets vanddoseringsanlæg frostsikres.
 14. Ved lejemålets ophør skal materiellet være rengjort og i samme stand som ved levering til lejer. Efter materiellets tilbagelevering finder eftersyn sted, og eventuel rengøring eller reparation debiteres lejer.

  Krav til byggeplads og tilkørselsforhold
 15. Der henvises til oplysningerne i Weber håndbogens afsnit 16 "Weber service" eller til vores hjemmeside www.weber.dk under "Weber håndbogen/Weber service – 24 24 00 00".
 16. Fælles for alt udstyr kræves el-tilslutning med CEE-stik maks. 32 A og vandtilslutning ¾" nitokobling.
 17. Betjeningsvejledning for blandeanlæg med horisontalblander ligger i styreskabet.
 18. Betjeningsvejledning for blandeanlæg med tvangsblander sidder på blandestellet.

Services