Tyndpudsning - skjoldet / misfarvet

Skjoldet/misfarvet tyndpuds påført vægflader.

Tekniske løsninger

Skjoldet/misfarvet tyndpuds påført vægflader.

Der kan være flere årsager til, at en påført tyndpuds har fået et skjoldet/misfarvet udseende: Tyndpuds er påført på nyopført murværk, på underbund med uensartet sugning, i forskellig lagtykkelse, på fugt- og saltholdig underbund, klimatiske påvirkninger, stillads- samt arbejdsskel m.m. 

Skjoldet / misfarvet - tyndpuds


På det store billede ses på tyndpudsen udfældet kalk og salte stammende fra en bagvedliggende fugt- og saltholdig vægflade. På det lille billede ses under sålbænk et for tykt lag påført tyndpuds efter en reparation (fugetegning ikke længere synlig) samt fugt- og saltskjolder i tyndpuds ved sokkel.

 

Løsning

Kan man ikke acceptere det færdige resultat, kan udbedring med weber silikatmaling forsøges. Det anbefales altid først at afsætte et prøveareal. Det skal understreges, at en behandling med silikatmaling på en evt. fugt- og saltbelastet underbund i nogle tilfælde kan medføre afskalning af tyndpuds samt maling.