Tyndpudsning - afskalning ved sokkel

Afskalninger i tyndpuds samt evt. malingslag ved sokkel.

Tekniske løsninger

Årsag til skade

Ovennævnte type afskalninger skyldes ofte en forkert udført sokkelpuds. Det gælder om at undgå pudsning af sokkel helt op til underkant af fremspringende mursten. Derved hindres evt. opsuget vand i at nå de nederste skifter med frost- og saltsprængninger af bl.a. tyndpuds/malingslag til følge. Se venligst ovenstående skitsetegning. 

Afskalning ved sokkel


Skadesbilledet er ofte mest fremherskende på/omkring mørtelfuger, da fuger her typisk er mere vandholdige (større risiko for frostafskalninger).

 

Udbedringsforslag

For at afbryde forbindelsen mellem sokkelpuds og nederste skifte af fremspringende sten kan det anbefales f.eks. at overskære sokkelpudsen med vinkelsliber, alternativt at påsprøjte egnet imprægnering, som trænger tilstrækkeligt ind i sokkelpudsen. Mørtelfuger samt tyndpuds/malingslag udbedres herefter partielt.