Sådan vedligeholder du pudsede vægge

Hvis arbejdet udføres korrekt, kan vores farvede og ufarvede tyndpuds holde i mange år - og patinerer smukt med tiden.Ofte er ekstra vedligeholdelse ikke nødvendig. Dog anbefaler vi at følge nedenstående tips for at sikre, at pudsen kan holde sig flot og robust i mange år.
 

 

 

Tekniske løsninger

Hold øje med overfladen

Der skal løbende holdes øje med alge-, svampe- og mosbegroninger, mekaniske skader, revner/afskalninger, fugeskader, graffiti, fugtskjolder m.m. Bemærk - synlige skader skal udbedres omgående!

Udover de løbende tilsyn bør der hvert 2.-5. år (afhængigt af miljøklasse) gennemføres et mere detaljeret eftersyn. Her bør du med fordel tage fotos til senere sammenligning.

 

Generel rengøring er vigtig

Overfladen skal rengøres for trafikfilm, opsprøjt fra jord, borestøv m.m. Vask fladerne af med en blød børste og lunkent vand, evt. tilsat mild sæbe. Alternativt kan der kortvarigt højtryksspules med viftestråle.

 

Alge- eller mosbelægninger

Hvis der er alge eller mosbelægninger på overfladen, så anvend et egnet algedræbermiddel. Husk at undersøge, om der er en synlig grund til væksten, fx i form af træer, kratbegroning, opstigende fugt, utætte tagrender, manglende drypkanter m.m.

 

Hvordan undgår man graffiti

For at beskytte overfladen mod graffiti henviser vi til specialfirmaer. Tag gerne et produktblad med til firmaet, som beskriver vores tyndpudsprodukt.
Hvis opfriskning eller farveskift er nødvendig efter afrensning af graffiti, henvises til afsnittet ”Opfriskning af murværkets overflade” nedenfor.

 

Opfriskning af overfladen

På overflader udført med weber tyndpudsemørtel eller weber colour og hvor den changerende overflade ønskes bevaret, kan vægflader tyndpudses/filtses med mørtel af samme type som tidligere er anvendt. 


Hvis overfladen opfriskes, kan fugetegning dog udviskes lidt på grund af, at lagtykkelsen forøges ved brug af mere tyndpuds. Alternativt kan vægflader friskes op ved overstrygning med silikatmaling eller silikatlasur (ekstern leverandør) i den ønskede NCS-farvekode. Lav altid en test på et prøveareal!  


Er der slutpudset med weber.pas 481 top silikoneharpikspuds, kan der efterbehandles med weber.ton 411 top. Topeffekten ophører, hvis man vælger et andet produkt.

 

Afskalning - tyndpudsreparation

Afskalninger i tyndpuds direkte på murværk kan skyldes flere ting, fx frost, salte, ikke- egnet underlag, hårde klimatiske påvirkninger, for stor lagtykkelse m.m.


Al løs og dårlig tyndpudsemørtel afrenses ind til sund og fast underbund. Anvend fx pighugning eller manuel afskrabning (brug ikke stålbørste, da denne kan give rustgennemslag). Ved større arealer kan du med fordel benytte lavtrykssandblæsning til afrensningen.


Påfør ny tyndpuds efter endt udtørring af vægflader. Husk at duppe overgange mellem ny og eksisterende tyndpuds med svamp/pensel. Glatte underlag skal inden påføring af tyndpuds være påført et tyndt lag weber multi 280.

For afslutning med en samlet opfriskning af vægflader, se venligst dette afsnit.

 

Skjoldet udseende/udfældning i overfladen

Et skjoldet/misfarvet udseende kan skyldes tyndpudsning på nyopført murværk, salte, forskelligt sugende underlag, klimatiske påvirkninger, opstigende fugt, forskellige lagtykkelser m.m. 


Det er vigtigt at finde årsagen til skaderne og tage dem i betragtning inden udbedring. Kontakt fx en rådgiver. Afbørst eventuelle hvidlige udfældninger med tør, stiv kost. Forsøg ikke afrensning med vand eller afsyring.

 

Revner i overfladen

Mindre revner i tyndpuds skyldes ofte, at pudsen har været udsat for en for hurtig udtørring eller påført på vådt/forkert underlag, eller at lagtykkelsen har været for stor. Mindre revner er normalt kun af æstetisk betydning.


Større revner i tyndpuds og underliggende lag skyldes typisk sætninger, manglende/for få dilatationsfuger, manglende/forkert placerede murbindere, sammenbygning af materialer med forskellige deformationsegenskaber m.m.


For at vurdere om der fortsat er bevægelse i revnen, kan der med fordel påføres en gipsklat hen over revnen. Ved fortsat bevægelse kan evt. ilægges rustfrit kamstål i lejefuger. Vi anbefaler dog i det konkrete tilfælde, at der tages kontakt til en rådgiver. Vægflader med vide revner i tyndpudsen kan under påvirkning af slagregn senere føre til øget afskalning af tyndpudslaget (frostsprængninger). 

 

Farveskift i overfladen

Vi anbefaler, at der benyttes henholdsvis weber silikatmaling eller weber.ton 411 top silikoneharpiksmaling (farvemæssigt mere ensartet malet overflade). Test altid på et prøveareal!

 

Dryssende indvendig tyndpuds

Vi anbefaler, at du fejer/støvsuger vægfladerne. Efterfølgende kan påføres weber fixativ fortyndet med vand i forholdet 1:1. Fixativ/vand påført weber tyndpudsemørtel binder løse partikler.