weber 7,7 % strandmørtel 0-2 mm

packaging_weber_7_7___strandmortel_0_2_mm.jpg

weber 7,7 % strandmørtel 0-2 mm anvendes som pudse- og fugemørtel. Mørtlen kan også anvendes til fugning af murværk efter traditionel udkradsning. Produktet tilsættes cement i varierende mængder, afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger.