weber 7,7 % bakkemørtel 0-4 mm

packaging_weber_7_7___bakkemortel_0_4_mm.jpg

weber 7,7 % bakkemørtel 0-4 mm anvendes som pudse- og fugemørtel. Afhængigt af opgavens art og aktuelle påvirkninger kan der iblandes varierende cementmængder. Produktet kan også anvendes uden cementtilsætning til pudseopgaver i passiv miljøklasse - dvs. indendørs i tørre og opvarmede lokaler.