weber murermørtel Kh 100/400 0-4 mm

DB-nr. 1999712
Saint-Gobain Weber DK

Muremørtel Kh 100/400 0-4 mm er en fabriksfremstillet hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder naturlig hydraulisk kalk (NHL) og 0-4 mm ovntørret bakkesand. Indeholder ingen cement.

Til opmuring anvendes mørtlen udelukkende til svagt- og normalsugende sten.

Muremørtel Kh 100/400 0-4 mm kan anvendes som muremørtel til opmuring af teglsten, kalksandsten og letbetonblokke iht. DS/EN 998-2.

Dokumentation og brochurer

Begrænsninger

  • Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for 60 minutter. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.
  • Mørtlen egner sig ikke til udendørs vinterarbejde – må kun benyttes ved temperaturer over 5°C. Anvendes produktet som pudsemørtel, må lagtykkelsen maks. være 12 mm pr. arbejdsgang. Ved større lagtykkelse er der risiko for svind- og skridrevner.
  • Til opmuring anvendes mørtlen udelukkende til svagt- og normalsugende sten.