weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm, frost

packaging_weber_6_6___bakkem_rtel_0_4_mm__frost_.jpg

weber 6,6% bakkemørtel 0-4 mm med frysepunktssænkende middel anvendes som basismørtel til byggepladsfremstilling af receptmørtler KC 60/40/850 og KC 50/50/700 iht DS/EN 998-2.