weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm

DB-nr. 5156686/5024576/5031390/5031409
packaging_weber_6_6___bakkem_rtel_0_4_mm.jpg

weber 6,6% bakkemørtel 0-4 mm anvendes som basismørtel til byggepladsfremstilling af receptmørtler KC 60/40/850 og KC 50/50/700 iht DS/EN 998-2.