weber 5,1 % bakkemørtel 0-4 mm

packaging_weber_5_1___bakkem_rtel_0_4_mm.jpg

weber 5,1 % bakkemørtel 0-4 mm anvendes som basismørtel til byggepladsfremstilling af receptmørtel KC 35/65/650 0-4 mm iht DS/EN 998-2.

Funktioner og fordele

  • Vådmørtel til opmuring
  • Tilsæt cement