weber 3,5 % bakkemørtel 0-4 mm

packaging_weber_3_5___bakkem_rtel_0_4_mm.jpg

weber 3,5 % bakkemørtel 0-4 mm anvendes som basismørtel til byggepladsfremstilling af receptmørtel KC 20/80/550 0-4 mm iht DS/EN 998-2.