Låsning af revner i murværk

Reparation af murværk med større gennemgående revner.

Tekniske løsninger

Det kan gøres på følgende forholdsvis enkle måde:


Fuger fræses ud til ca. 50 mm dybde, og der ilægges i flere skifter (typisk tre) over hinanden rustfri stålstænger med kamme (Ø 5-6 mm - længde 100 cm) til fordeling af revner ved fremtidige bevægelser i murværket.

Armeringen skal så vidt muligt gå 50 cm på hver side af revnen. Stålstængerne skal være omsluttet af en mørtel af god styrke, f.eks. weber FM 5® funktionsmørtel.

Der fuges derefter med den samme mørtel, som murværket er muret/fuget med.


Hvis der efterfølgende skal pudses, klæbes weber.therm 397 armeringsnet over revnen med weber.multi 280.

Der udføres herefter en armeringspuds som anført i vores pudsevejledninger