For kraftig/forkert afsyring

Skjoldet/misfarvet tyndpuds påført vægflader.

Tekniske løsninger

Rødbrune misfarvninger på murværket - især fremherskende på mørtelfuger.

Misfarvninger på murværk af bl.a. røde sten/mokkasten skyldes, at indetrængt saltsyre har opløst jernoxiden/manganet i stenene.

Skjoldet / misfarvet - tyndpuds

Jernoxiden/manganet bliver derefter udfældet på murværkets overflade.

Ved for kraftig afsyring bliver mørtelfuger ofte hygroskopiske (suger vand). Hos KC-mørtler kan hydratkalken først hærdne/karbonatisere ved et vandindhold under 7 vægt-%.

 

Løsning

Principielt bør bl.a. mokkasten ikke afsyres (følg teglleverandørens brugsanvisning). Er ovenstående skade sket kan forsøges udbedring med en blanding af 1 del eddikesyre, 1 del brintoverilte samt 12 dele vand. Misfarvninger på fuger kan forsøges fjernet ved slibning med karborundumsten, alternativt udkradsning og omfugning.