Hvordan undgår man skader på murværket

Vådmørtel eller pladsfremstillet mørtel, som det også kaldes, har i mange år været et velkendt dansk fænomen.
I de senere år har der imidlertid været et stigende antal reklamationer på vådmørtler benyttet som opmuringsmørtler.
 

Tekniske løsninger

Højt vandindhold i nyopført murværk

Der er fire forhold, som kan give skader på murværk, når man anvender vådmørtel.

  1. Højt vandindhold i nyopført murværk

  2. Længere ophærdningstid

  3. Tidens byggeskik

  4. Små styrkeparametre på vådmørtel i forhold til vores funktionsmørtler

Maling og puds er krakeleret

 

Højt vandindhold i nyopført murværk

Vandindholdet i en færdigblandet vådmørtel indeholder typisk 20-24 vægtprocent  modsat funktionsmørtel, som kun indeholder 14 vægtprocent (se skemaet nedenfor). Højt vandindhold i nyopført murværk giver risiko for kalkudfældninger og fx frostskader.

Mørteltype

Vandindhold (vægtprocent) i færdig baljekonsistens

Vådmørtel

20-24

Funktionsmørtel (FM 5® + FM 2½®)

14

Muremørtel (KC Tørmørtel)

Ca. 16

 

Længere ophærdningstid

Med de senere års øgede krav til isoleringslagtykkelse (i fremtiden flere skærpede krav) er formurene på byggerierne koldere end tidligere. Det skyldes, at der ikke slipper så meget varme ud indefra til formuren. 
En formur opmuret med vådmørtel er længere tid om at ophærde, fordi kalkdelen i mørtlen ikke kan karbonatisere, før vandindholdet er under syv vægtprocent. Dette forhold kan også medføre grimme kalkudfældninger og fx frostafskalninger. 

 

Tidens byggeskik

I dag bygges der ofte uden udhæng af betydning. Dette medfører, at vægflader bliver mere udsatte for vind og vejr.

 

Små styrkeparametre på vådmørtel i forhold til vores funktionsmørtler

Denne udvikling i byggeriet betyder fx et antal øgede stålsøjler i hulmur (fuldmuret byggeri) ved benyttelse af vådmørtel.

 

Løsning

Det er let og enkelt at undgå risikoen for disse skader og samtidig sikre den optimale kombination af mursten og opmuringsmørtel. Benyt vores rtelvælger. Det er en gratis service, der anbefaler dig det rigtige valg af mørtel til den valgte mursten.