Hvidlige udfældninger på mørtelfuger

Farveforskel på mørtelfuger.

Tekniske løsninger

Fænomenet observeres ofte hvor murværket under eller lige efter opførelse har været udsat for megen vandpåvirkning. Flere år efter kan murværket stadig indeholde meget vand, og ved påføring af phenolphtalein på mørtelfuger ses typisk en kraftig rødfarvning. 

 

Skjoldet / misfarvet - tyndpuds


De kraftige hvidlige udfældninger består typisk af gips (calciumsulfat CaSO4  2H2O) eller udfældet kalk (calciumcarbonat CaCO3). I sidstnævnte tilfælde sker der det, at vandet i mørtlen vil være mættet kalkvand. Når det løbende fordamper fra fugeoverfladen, afsættes der her kalk, som karbonatiserer ved reaktion med luftens CO2.

 

Løsning

Udbedring med kemiske (afsyring af kalken) og fysiske (blæserensning) metoder har ikke været den store succes. Det er derfor Webers anbefaling at udkradse og omfuge mørtelfuger i så slemme tilfælde som ovenstående - husk efter udkradsning at lade fuger udtørre (kalkdelen i mørtlen skal karbonatisere) inden selve omfugningen - i modsat fald kan skaden opstå igen.