Eksisterende puds og maling er krakeleret

Overfladebehandling - diffusionstæt maling

Tekniske løsninger

Eksisterende puds og maling er revnet/krakeleret, skruk eller afskallet.

På det danske marked findes et utal af forskellige malingstyper - nogle mere diffusionsåbne end andre. Generelt skal underlaget inden malingspåføring være sundt, fast og tørt. Samtidig er det Webers erfaring, at det bedste malingsresultat opnås ved at benytte en såkaldt diffusionsåben maling, som tillader fugt/vanddampe indefra at diffundere gennem malingen.

Maling og puds er krakeleret

På ovenstående skadesbilleder er der påført en for tæt maling. Dette betyder et forøget vandindhold bag malingslaget, og ved frostpåvirkninger afskaller maling samt evt. puds.

 

Løsning

Weber anbefaler at afrense vægflader totalt for gammel maling (eksempelvis lavtryks-sandblæsning eller tørisblæsning). Puds/tyndpuds udbedres- er der f.eks. megen revnedannelse, men ikke skruk puds, anbefales påføring af weber multi 280 med ilægning af armeringsnet Serpo 397 på vægflader. Efter endt udtørring påføres ny egnet maling - eksempelvis weber silikatmaling (opfylder DIN 18363, 2.4.1).Vanddampdiffusionsmodstan-den angives som Z-værdi . Jo lavere værdi, jo bedre. (Eksempler: Kalk: Z = 0,20, weber silikatmaling: Z = 0,53, Plastfacade- og akrylmalinger:Z = 1,00-2,5.