Cempexo murfarve - hvide udfældninger

Hvidlige udfældninger på Cempexo Murfarve-overflade.

Tekniske løsninger

Der er typisk tale om kalkudfældninger, som frigives under ugunstige hærdebetingelser af Cempexo Murfarven - det være sig temperaturer under ca. 10 °C (gælder i den tidlige hærde-fase), regnbelastning, tåge og dug, træk mellem bygninger m.m. Desuden kan der fra især ældre murværk være tale om opstigende fugt. På det lille billede ses - hvilket oftest gør sig gældende - at de hvidlige udfældninger er opløselige i vand (påføring af spytklat). 

Hvide udfældninger på Cempexo

Under uheldige omstændigheder kan de hvidlige udfældninger dog vise sig at være omdannet til calciumkarbonat - kalk, som er karbonatiseret ved reaktion med CO2 fra luften. Disse udfældninger er svært opløselige i vand.

 

Løsning

Det meste af udfældningerne forsvinder normalt inden for kort tid under indflydelse af vind og vejr. I mere hårdnakkede tilfælde kan det anbefales at afbørste de hvidlige udfældninger med stiv kost (ikke stålbørste). Efterfølgende afgnides med tør klud og efterskylles med lidt vand. Der afsluttes med påføring af ny weber Cempexo Murfarve. Er der i ældre murværk opstigende fugt og frigivelse af salte m.m., må det påregnes, at der løbende opstår udfældninger og i nogle tilfælde skjolder.