Afskallet tyndpuds på lodrette flader

Tyndpudsning - afskalninger

Tekniske løsninger

Afskallet tyndpuds på lodrette vægflader

Afskallet tyndpuds kan skyldes flere ting. På billederne er afskalning sket hovedsagelig i mørtelfuger samt i øvre regioner af murværket (sidst opmuret). Skadesbilledet skyldes, at der mod forskrifterne er tyndpudset på nyopført murværk. Fuger er efterfølgende frostsprængt. At der stadig er meget vand i murværket ses ved rødfarvning ved påføring af phenolphtalein. (Kalkdelen i mørtlen hærdner/ karbonatiserer først, når vandindholdet kommer under 7 vægt-%). 

Afskallet tyndpuds


Af andre årsager til afskallet tyndpuds kan nævnes: For stor lagtykkelse, tyndpuds påført ikke egnet underlag, utilstrækkelige vejrligsforanstaltninger m.m.

 

Løsning

I ovenstående tilfælde afrenses (sandblæses) skadesramte områder til sund og fast underbund. Ødelagte/frostsprængte fuger udkradses til min. 13 mm dybde. Der omfuges først, når opmuringsmørtlen er tilstrækkelig afhærdnet. Slutteligt tyndpudses på ny, når fugemørtel er udtørret. Partielle reparationer vil som udgangspunkt altid kunne ses, derfor anbefales det ved større reparationer at udbedre hele vægflader ad gangen. Evt. overgange mellem ny og gammel tyndpuds bearbejdes med pensel/svamp.