Saint-Gobain Weber DK

Facade og mur

Facaden er en betydningsfuld del af ethvert byggeri. Den beskytter mod sol, regn og vind. Den gode facade sikrer et godt indeklima ved at holde på varmen om vinteren og stoppe varmen om sommeren. Og den forhindrer fugt og svamp i at skade bygningen. Facaden er også det første møde med en bygning. Den fortæller noget om bygningens historie, og hvad bygningen skal bruges til. Facaden kan være både praktisk og æstetisk.

Produkter

Produkter og systemer til opmuring, pudsning, isolering og overfladebehandling af mur/facade. Både til nybyggeri og renovering.

Læs mere

Isolerende facadesystemer

Med udvendig isolering fra Weber får du en flot facade, et sundere indeklima og lavere varmeudgifter!

Læs mere

Mørtelvælgeren

Mørtelvælgeren omhandler Webers opmuringsmørtler til bærende murværk.

Læs mere

Pudsevejledninger

Guide til tyndpudsning af lodrette flader.

Læs mere

Struktur og farver

Webers pudse- og farveprogram har facetterne, der harmonerer med kravene – både i den moderne arkitektur og ved renovering af gamle huse. 

Læs mere

Vinteropmuring

Mange har den opfattelse, at der ikke kan udføres et holdbart muret byggeri om vinteren. Det er der ikke nogen grund til.

Læs mere

Mobile mørtelværker

I Weber udlejer vi mobile mørtelværker til dig og dit håndværkerteam til jeres opgaver over hele landet. 

Læs mere

Brochurer

FAQ facade

Vi modtager dagligt mange spørgsmål til vore produkter og deres anvendelse. I erkendelse af, at mange spørgsmål er enslydende, har vi samlet disse samt svarene hertil.

Læs mere

FAQ opmuring

Vi modtager dagligt mange spørgsmål til vore produkter og deres anvendelse. I erkendelse af, at mange spørgsmål er enslydende, har vi samlet disse samt svarene hertil.

Læs mere

Saint-Gobain Weber DK
Saint-Gobain Weber

Æstetisk og bæredygtig facadeisolering på boligblokke

Weber.therm plus ultra blev valgt som bedste facadeisoleringsløsning til energirenoveringsprojektet Birkevænget i Frederikssund. Udover at opfylde kravene om optimal isolering og en slank, elegant ...

Saint-Gobain Weber DK
Saint-Gobain Weber

Flot blikfang i midtbyen

Midt i byen lige ved Limfjordsbroen har Aalborg fået et markant blikfang – et iøjnefaldende etagebyggeri i hvid og grå puds og med blådæmpede mursten forneden. Den smukke, pudsede facade ...

Saint-Gobain Weber DK
Saint-Gobain Weber

Flotte facader på nybyggede ungdomsboliger

To store byggerier med næsten 300 ungdomsboliger har rejst sig på Eternitgrunden i Aalborg. De 9000 kvadratmeter store facader er beklædt med weber serpomin facadesystem i friske farver.

Saint-Gobain Weber DK
Saint-Gobain Weber

Varme og lydløse gulve i Hernings højeste bygninger

De to elipseformede højhuse Herning Sky er Herning Syds markante vartegn. Beboerne i lejlighederne nyder lyddæmpede gulve med gulvvarme beskyttet af weber flydemørtel.

Saint-Gobain Weber DK
Saint-Gobain Weber

Smukt new yorker gulv på kort tid

Da Stadsbiblioteket i Aarhus skulle have nyt gulv, var et af kravene, at byggetiden skulle være kort. Det fandt weber en løsning på, og nu kan bibliotekets besøgende glæde sig over det nye gulvs ...

Saint-Gobain Weber DK
Saint-Gobain Weber

Tørre kældre på Nationalmuseet

Indervægge på de gamle mure under Nationalmuseet i København skæmmes af saltudblomstringer. weber dry renovation, en specialpuds, der er opfundet til Venedigs kanalbygninger, er med succes brugt ...

Services