Fundament bliver opbygget

Få styr på fundamentet og kom godt i gang med dit byggeprojekt

Opbygning af isoleret fundament under ydervægge:

Starten på fundamentet: Grav en rende til frostfri og bæredygtig dybde (mindst 90 cm). Fundamentets bredde må ikke være mindre end væggen, du skal mure. Afstanden fra terræn op til oversiden af fundamentet bør være mindst 15 cm.

Nederst i renden udstøber du beton i mindst 30 cm højde. Er renden meget bred, kan du støbe betonen i udstøbningsblokke (fundablokke) i mindst to lags højde. I den våde beton sættes det første lag Leca® termblokke efter snor og med weber bloklim i de lodrette fuger på vangerne.

Når betonen er tør, murers næste lag Leca® termblokke op i forbandt* med weber FM® funktionsmørtel – Sørg for, at blokkene er i lod og vater.

TIP: Alle bærende konstruktioner skal mures i forbandt. Mur i forskudte lag, så de lodrette fuger forskydes minimum en kvart byggesten.

For at undgå kuldebro placeres Isover fugefilt 120 x 20 mm i den vandrette fuge mellem mørtelstriberne over blokkenes midterisolering.

Efterbehandling: Et nystøbt fundament skal beskyttes mod frost og for hurtig udtørring i to døgn. For at holde på fugten kan du afdække med vintermåtte eller plast i et par dage, efter støbearbejdet er udført.

Soklen kan pudses med Weber Multi 280 Hæftemørtel.

fundament-1

Opbygning af isoleret terrændæk:

Forarbejde:

 • Grav muld og løs jord væk, til du når bæredygtig jord, og fjern planterødder.
 • Udlign eventuelle niveauforskelle med groft grus – Husk at komprimere gruset efterfølgende.
 • Når eventuelle rørføringer er lagt, udlægges minimum 17 cm Leca® 10-20 coated (ca. 2 cm højere end den beregnede højde grundet den efterfølgende komprimering).

Efter afretning udlægger du 2 x 15 cm polystyrenplader ovenpå og efterfylder med Leca® letklinker langs kanter og udskæringer. Efter første lag polystyrenplader er lagt, komprimerer du konstruktionen ved at komprimere direkte på isoleringspladerne med en let pladevibrator med bred plade.

tæren-iso-2

Radon: For at sikre at luftarten radon ikke trænger ind i din nye bygning, skal du lave en radonsikring ved at trykudligne under gulvbetonen og her også tætne alle samlinger. Dette gøres ved at føre et trykudligningsrør med tætte samlinger fra det åbne lag af Leca® 10-20 coated i terrændækket til op over tag, så lufttrykket under bygningen ikke bliver højere end inde i bygningen.

På oversiden af fundamentet lægges en radonspærring af murfolie eller kraftig murpap fra ydersiden og ind. Før radonspærren ned ad fundamentet på den indvendige side og mindst 15 cm ud på isoleringspladerne.

For at gulvbetonen skal virke som radonspærre, skal den udføres mindst som beton 20 i tykkelse på 10 cm.

Kælderisolering og dræn:

Leca® 10-20 coated kan også bruges til at udføre en kombineret isolerings- og drænløsning udvendig på en kælderydervæg. Grav kælderydervægggen fri. Udlæg så en fiberdug for at forhindre, at Leca® 10-20 coated blandes med jord. I bunden placerer du en drænslange, i samråd med en fagmand, for at lede vandet bort.

Fyld op med Leca® 10-20 coated. Fold fiberdugen ind over den udlagte Leca® 10-20 coated, inden du dækker dræn og isolering til med jord.

billede-3

For at opbygge fundamenter skal du bruge:

Isoleret fundament under ydervægge:

 • Skovl
 • Leca Termblokke
 • Snor
 • Weber Bloklim
 • Weber FM Funktionsmørtel
 • Vaterpas
 • Beton
 • Isover fugefilt 120 x 20 mm
 • Vintermåtte/plast
 • Weber multi 280 hæftemørtel
 • Vand

Opbygning af isoleret terrændæk:

 • Skovl
 • Groft grus (ved udligning af niveauforskelle)
 • Leca® 10-20 coated
 • 2 x 15 cm polystyrenplader
 • Leca® letklinker
 • Radonspærring
 • murfolie/kraftig murpap
 • Isoleringsplader
 • Beton
 • Vand

Kælderisolering og dræn:

 • Skovl
 • Leca® 10-20 coated
 • Drænslange
 • Fiberdug
 • Vand

God fornøjelse!