Reparation af murværk

Den komplette guide til reparation af murværk

Arbejdet kan foregå, når luftens og murværkets temperatur er over +5 °C.

Udførsel:

OBS: Regn med 1,1 kg cempexo Universalmørtel pr. mursten.

Udtagning af mursten: Fugen udbores med et 8 mm murbor, og selve stenen gennembores på midten. Knæk stenen med en fladmejsel og lirk den ud.

Skal der fjernes flere sten, løsnes de én for én med mejslen og lirk den ud.Med forsigtighed kan der fjernes sten i en bredde af 40-50 cm, uden at overliggende murværk falder ned.

murværk-1

Isætning af en enkelt sten: Når al fugemørtlen er kradset ud af hullet, børstes det rent med en stiv børste og vand. Læg et lag mørtel på den underliggende sten. Pres stenen ind på plads. Brug spidsen af fugeskeen til den afsluttende tilretning.

Fyld fugerne omkring stenen helt ved hjælp af fugeskeen – pres mørtlen godt sammen.

murværk-2

Muring: Stenene fugtes med vand. Læg en klat mørtel på den korte side af en sten. Så ligges mørtel på den underliggende sten – lidt længere end stenenes længde. Glat mørtlen med skeen, så forkanten står i en vinkel på ca. 30°.

Stenen anbringes nu i en glidende, nedgående bevægelse, så mørtlen skydes fremad og ud til siderne og fugerne – både vandrette og lodrette – fyldes ud. Tryk stenen helt på plads i lod og vater.

Fugerne trykkes sammen og glattes med fugeskeen. Eller man kan fuge, når muren er færdigmuret. Til sidst afkostes mørtelrester med en stiv kalkkost.

Afsyring: Tidligst dagen efter afrenses murværket med fortyndet saltsyre. Brug 1 del saltsyre 30 %, der hældes i 20 dele rent vand. Syreblandingen kostes ud over muren.

Der skal benyttes handsker og briller. Undgå syrestænk på vinduer og øvrige omgivelser. Mørtelstænk fjernes straks med rent vand.

Ved reparation af murværk skal der bruges:

 • Bore maskine med murbor
 • Cempexo Universalmørtel
 • Fladmejsel
 • Stiv børste
 • Mørtel
 • Fugeske
 • Saltsyre
 • Blandespand
 • Pudsebræt

Andet:

 • Vand
 • Handsker
 • Briller

God fornøjelse!