Pudsning af murværk

Den komplette guide til pudsning af murværk

Den komplette guide til pudsning af murværk over sokkelniveau gennem 3 enkle steps

Forberedelse

 • Sørg for, at underlaget er rent, sundt og bæredygtigt. Eventuelle algebelægninger fjernes med algefjerner og kalk, Plast- og akrylmaling fjernes mekanisk eller ved lavtryks-vådsandblæsning.
 • Store fordybninger og meget dårlige fuger skal omfuges/repareres, og beskadigede mursten skal udskiftes. Løstsiddende og dårligt puds bankes af, så underlaget er fast og bæredygtigt.

  Derefter børstes det rent med en stiv kost.

 • Underlaget skal være svagt sugende. Hvis underlaget er kraftigt sugende, skal det forvandes grundigt dagen før, til overfladen er fugtig og svagt sugende.

  Gennemvådt murværk eller overflader, der er blanke af vand, skal tørre før du må pudse.

Udførsel

Udførsel
På glatte, vanskelige og kritiske underlag som f.eks. maskinsten, kalksandsten, beton m.v. påføres først et dækkende lag Weber multi 280 Hæftemørtel.

Et traditionelt pudslag består af tre lag mørtel. Første lag kaldes udkast/grundingslag, andet lag, det egentlige pudslag, kaldes grovpuds, og tredje lag kaldes slutpuds. Disse tre pudslag er en god beskyttelse mod de påvirkninger, en væg udsættes for.

1) Første lag – udkast/grundingslag

Første lag skal sikre vedhæftningen mellem puds og underlag. Weber multi 280 Hæftemørtel kan her trækkes på, mens Weber Tør Pudsemørtel eller Weber 7,7 % strandmørtel i tynd konsistens skal kastes på muren med en murske i et ca. 3 mm tykt lag.

Første lag skal normalt tørre i et døgn, inden andet lag påføres.

pudsning

2) Andet lag – grovpuds

Andet lag er det tykkeste af de tre lag. Weber Tør Pudsemørtel eller Weber 7,7 % strandmørtel kan kastes på med en murske eller trækkes på med stålbræt i et lag på ca. 10 mm. For at sikre en plan overflade af pudslaget kan du evt. opsætte ledere lodret på væggen. Træk herefter mørtlen af med en retholt på lederne.

pudsning.PNG - andet lag

TIP: Overfladen er fingertør, når man med en let finger kan trykke i den friske mørtel/beton uden at sætte et aftryk

Når mørtlen er fingertør, skal pudslaget bearbejdes. Brug et pudsebræt og arbejd i cirkelbevægelser til overfladen er jævn og glat.

Udklip andet lag billede 2

Ved hjørner kan du opsætte et bræt, som bruges til at lave skarpe og lige kanter imod. Fjern forsigtigt brættet efter pudsning. Andet lag skal normalt tørre 3-5 dage, inden tredje lag kan påføres.

*Hvis du ønsker en grov overflade, kan du undlade tredje lag.

3) Tredje lag – slutpuds 

Tredje lag, det sidste lag mørtel, laves typisk som en vandskuring/ filtsning med Weber vandskuringsmørtel eller Weber colour. Formålet er at give væggen en pæn og mere finkornet afslutning.

Efterbehandling

Pudslaget kan stå som det er, eller der kan afsluttes med Weber Stampet Kalk, Weber Silikatmaling eller Weber GDS Cempexo murfarver.

Finpuds – kun indendørs, ikke i vådrum

Indendørs kan tredje lag også være en finpudsning. Har du et underlag af puds, der er for groft til maling eller tapetsering, kan du finpudse det med Weber GDS Finpuds. Dette gøres på samme måde som en vandskuring, men kun i maks. 1 mm lagtykkelse.

TIP – Pudsning på udsatte steder – sokkel, trappe m.v.

Hvis der skal pudses på særligt udsatte steder, udføres det på samme måde som beskrevet under pudsning 1. og 2. lag, dog skal du bruge et andet produkt på grund af de stærke påvirkninger, som f.eks. en sokkel eller trappe udsættes for.

Til lodrette flader som f.eks. en sokkel skal du anvende Weber sokkelpuds. Weber sokkelpuds indeholder additiver, der gør den særligt modstandsdygtig overfor frostsprængninger. Til vandrette flader som f.eks. gulve og trapper skal du anvende Weber cementpuds.

Modvirk revnedannelser

For at modvirke revnedannelser kan puds, sokkelpuds m.v. armeres med Weber.therm 397 EF Armeringsnet eller weber 33 cm sokkelarmering. Med kanten af en murske trykkes armeringsnettet ind i den friske mørtel. Eventuelle overlapninger skal være på mindst 10 cm.

Dagen efter påføres endnu et pudslag, således at armeringsnettet kommer til at ligge i den yderste 1/3 af pudslaget.

pudsning.PNG - revner

Til pudsning skal du bruge:

Forberedelse

 • Algefjerner
 • Stiv kost
 • Vandslange
 • Blød kost
 • Vandforstøver (hvis det er indendørs)

Udførsel 

 • Weber multi 280 Hæftemørtel
 • Weber Tør Pudsemørtel
 • Weber 7,7 % strandmørtel i tynd konsistens
 • Murske
 • Stålbræt
 • Pudsebræt
 • Weber vandskuringsmørtel
 • Weber colour
 • Weber Stampet Kalk (Weber Silikatmaling eller Weber GDS Cempexo murfarver)
 • Weber GDS Finpuds

Pudsning på udsatte steder

 • Weber Sokkelpuds
 • Weber cementpuds

Modvirke revnedannelser

 • Weber.therm 397 EF Armeringsnet
 • Weber 33 cm sokkelarmering

God fornøjelse!