Saint-Gobain Weber DK

De 10 bud - funktionsmørtel

10 gode råd, når du bruger vores funktionsmørtler.

 

Mureteknisk

 

 1. Opmur rent og fyld fugerne helt op
  Opmur som sædvanlig og så rent som muligt - og fyld fugerne helt op med mørtel. Hvis du bruger Weber funktionsmørtel, kan det være anderledes at udsætte studsfuger, end når du bruger weber KC muremørtel - eller weber vådmørtel.
 2. Tryk fugerne
  Vi anbefaler, at du trykker/komprimerer fugerne med fugejern/kuglejern/fugepressejern eller lignende. Du bør IKKE bruge træpind!
  VIGTIGT - hvis du murer med weber let muremørtel, skal fugerne trykkes med et fugepressejern. Bruger du weber FM 5® LM funktionsmørtel (både ufarvet/farvet), kan du, på grund af murstenens og mørtlens sammensætning, forvente længere tørretid inden trykning af fuger. Tilrettelæg arbejdet efter dette faktum!
 3. Tryk fugerne rettidigt
  Tryk/komprimer fugerne rettidigt, dvs. mens mørtlen stadig er plastisk. I varmt vejr og/eller ved brug af stærkt sugende mursten anbefaler vi, at du forstøver murværket - både før og efter. Virker mørtelfugerne efter én til to dage let porøse/smuldrende i overfladen, anbefaler vi, at du igen forstøver fugerne med vand. Hvis mørtlen udtørrer for hurtigt (stærkt sugende mursten/vejrlig m.m.), er det, fordi cementen i mørtlen mangler vand til fuld hydratisering/hærdning. Ved hjælp af vores MØRTELVÆLGER kan du tjekke, om kombinationen af mursten og mørtel er optimal!
 4. Brug en skuresvamp til at koste fugerne
  I stedet for traditionelt at koste fugerne diagonalt med en græskost efter fugning anbefaler vi, at du bruger en skuresvamp – fx Rubi/Svalk. Brug IKKE vand på skuresvampen. Ved brug af skuresvamp fjernes samtidig så meget mørtel på murstenen, at det ofte ikke er nødvendigt at afsyre. Det er også en fordel ved brug af mursten, der ikke må afsyres!
 5. Mørtelkonsistensen er vigtig
  Efter blanding af mørtel i horisontalblander anbefaler vi, at mørtelkonsistensen i trillebøren/kranspanden har et udseende som en ”kokasse”. Overfladen må ikke skinne af blankt vand.

 

Mobilt mørtelværk/Blandeanlæg

 1. Afstand til silo ved opfyldning
  I forbindelse med indblæsning/opfyldning bør det mobile mørtelværk ikke stilles længere væk fra stillads, paller m.m. end højst 15 meters slangelængde. Er afstanden større end de anbefalede 15 meter, er der risiko for, at mørtlen separerer ved indblæsning/opfyldning, og at det tager meget længere tid for silobilen at indblæse mørtlen (ekstra tid til indblæsing faktureres).
 2. Rengøring
  Undgå at sprøjte vand ind i tørkammeret og rengør omhyggeligt ved rørsamlingerne. Vi anbefaler også, at det bagerste tørkammer tjekkes/rengøres mindst én gang om ugen.
 3. Tjek for urenheder i ventilerne
  Ved vandtilgangen bag på styreskabet - og i selve styreskabet - sidder filtre, som jævnligt bør renses/efterses. Urenheder i vandet, fx sand, kan medføre, at ventilen ikke længere kan lukke for vandet. Inden vandslangen monteres på anlægget, skylles den igennem for at fjerne eventuelle sandkorn/urenheder. Denne praksis gælder ved hver afmontering!
 4. Praksis ved vinterbyggeri
  Tøm flowglas for vand, ellers risikeres frostsprængninger. Husk - hvis du bruger el-vandvarmer, skal den altid stå med strøm på. Vi udlejer specialdesignede vintertelte med velcrolukninger ved styreskab. Sæt eventuelt varmekanon/blæser ind i teltet.
 5. Hvornår skal det mobile mørtelværk opfyldes
  Når mørtlen i en RS 28-silo når ned i keglestubben (3-5 tons tilbage), skal der bestilles opfyldning. På siden af det mobile mørtelværk sidder der en snor med en lille hammer. Hvis du banker på det mobile mørtelværk med hammeren, kan du høre, hvornår det er tid til opfyldning.
  For RS 10-retursilo (Sjælland) gælder det, at der skal bestilles et skift af det mobile mørtelværk, når der er ca. tre tons tilbage.
 6. Kig i åbningen i toppen af det mobile mørtelværk og vurder, hvornår der skal opfyldes. For begge typer af mobile mørtelværker gælder det, at mørtlen separerer, hvis derg er løber tør!

 

Webers mobile mørtelværks system gør det nemt for dig og dit team

I Weber udlejer vi mobile mørtelværker til dig og dit håndværkerteam til jeres opgaver over hele landet. Det gør det let for jer, fordi I kan få leveret færdigblandet mørtel i den mængde, som passer præcis til den enkelte opgave.
Hvis I har brug for selv at blande mørtel ude på byggepladsen, så monterer vi selvfølgelig en mørtelblander på det mobile mørtelværk.

Læs mere om Webers mobile mørtelværks service her

Se videoer om brugen af vores Mobile mørtelværker her