weber tørbeton 0-8 mm

DB-nr. 5157791
packaging_weber_torbeton_0_8_mm.jpg

weber tørbeton 0-8 mm anvendes til støbearbejder i miljøklasse P (X0, XC1 jf DS/EN 206-1). Den anvendes f.eks. til støbning af klaplag, fundamenter og omstøbning af pæle. Anvendes ligeledes til reparation af beton. Temperaturkrav min. 5 °C.