Betonrenovering - blotlagt armering

Tekniske løsninger

 

De typiske årsager til ovenstående skadesbillede er karbonatisering eller påvirkninger fra klorider (saltvand, glatførebekæmpelse, kloridbaserede tilsætningsstoffer i betonen m.m.).

 

I dette konkrete tilfælde er der tale om karbonatisering. CO2 fra luften diffunderer ind i betonen, hvor den reagerer med calciumhydroxid (Ca(OH)2) i pore- vandet, og der dannes calciumcarbonat (CaCO3). Denne proces betyder, at pH-værdien i betonen falder fra 12-14 til typisk 7-9, og begyndende korrosion i armeringsjern vil opstå. Korrosionen bortsprænger efterfølgende betonen. 

Skadesbilledet opstår ofte ved manglende/lille dæklagstykkelse, eller hvor der er benyttet en mere "åben" beton. Grænsen mellem karbonatiseret og ikke karbonatiseret beton kan bestemmes ved hjælp af indikatorvæsken phenolphtalein. Ikke-karbonatiseret beton bliver rød ved påføring af phenolphtalein, hvor karbonatiseret beton forbliver farveløs.

 

Løsning

Fjern karbonatiseringsramt beton. Armeringsjern sand-blæses til ønsket renhedsgrad (f.eks. SA 2½). Hvis det dimensioneringsmæssigt er nødvendigt, istøbes tillægsarmering. Armeringsjern svummes med weber rep 05 Betoheft. Hvor der skal repareres, svummes betonen ligeledes med weber rep 05 Betoheft, og reparationsstedet udfyldes "vådt-i-vådt" med weber rep 25/45 (afhængigt af styrke, lagtykkelse m.m.). 

NB: Min. dæklagstykkelse skal overholdes.